Al het nieuws

Na drie debatten waarin de politieke partijen die meedoen aan de Eilandsraadsverkiezingen hun standpunten konden verdedigen is er vanavond een slotdebat.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Na de eind januari door de Eilandsraad vastgestelde nieuwe gedragscode voor volksvertegenwoordigers is deze week ook een screeningsscan verspreid. In de gedragscode wordt de nadruk gelegd op de rol van politici als belangenbehartiger van alle inwoners van Bonaire. Integriteit moet daarbij voorop staan.

Lees meer...

Van onze redactie
Kralendijk - Volgende week hebben 14.129 stemgerechtigden op Bonaire de mogelijkheid deel te nemen aan de Eilandsraadsverkiezingen op woensdag 20 maart. In totaal telt Bonaire negen raadszetels.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - De in oliezaken gespecialiseerd website Argus schreef gisteren over de olieterminals op Bonaire, Curaçao en Sint Eustatius en de raffinaderijen op Curaçao en Aruba, die zo goed als stil liggen door de problemen bij PdVSA.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Consumentenbond Unkobon heeft in een open brief de politieke partijen van Bonaire opgeroepen de bestrijding van de armoede voorop te stellen. De bond stelt een viertal concrete maatregelen voor, waarover in de verkiezingscampagne de partijstandpunten duidelijk moeten worden, zodat de kiezer een afgewogen stem kan uitbrengen.

Lees meer...
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).