Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Tijdens een persconferentie begin deze week werd duidelijk dat het Kolegio Emmy Schermer (KES) geen zelfstandige schoolorganisatie is met een eigen registratie (BRIN-nummer), maar een plek waar het Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) verschillende kinderen samenbrengt die “onderwijs op maat” nodig hebben. Dit kunnen kinderen zijn met een beperking, autisme, of een stoornis.

F13 BON voorzieningBegin deze maand verschenen er berichten in de media dat het EOZ een nieuwe school zou gaan beginnen. Er was een openingsplechtigheid en een persbericht van, maar veel meer informatie over wat deze school precies zou gaan inhouden kwam er niet. Dit zorgde voor de nodige verwarring op het eiland. In publicaties werd KES een bijzondere school, een school voor speciaal onderwijs of een specialistische voorzieningen genoemd. Om aan alle verwarring een eind te maken organiseerde het EOZ, samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), afgelopen maandag een persconferentie in het gebouw aan de Kaya Sonmontuno waar de onderwijsvoorziening gevestigd is. Om in aanmerking te komen voor een plek moet een leerling ingeschreven staan bij een van de reguliere basisscholen op Bonaire. Plaatsing gebeurt op verzoek van de school waar hij of zij staat ingeschreven en deze school blijft ook de eindverantwoording houden over het leertraject van de leerling.

Zowel het EOZ als OCW benadrukken nadrukkelijk dat KES geen instituut is voor speciaal onderwijs. Deze term bestaat wel in Europees Nederland, maar in de wet primair onderwijs BES komt het begrip niet voor. Nolly Oleana, hoofd van de afdeling RCN/OCW legde uit wat er aan de hand is. ,,In 2006 hebben de scholen op Bonaire in samenspraak met de ouders besloten om geen speciaal onderwijs te willen. Ze waren namelijk bang dat deze al kwetsbare kinderen dan te veel buiten de maatschappij zouden komen te staan. De bevolking van Bonaire is echter zo gegroeid dat de extra zorg voor deze kinderen nu te veel druk op het reguliere onderwijs legt. Daardoor dreigt er nu een flinke groep leerplichtige kinderen buiten de boot te vallen”, aldus Oleana. En juist dat mag volgens Anouk Hansen, directeur van het EOZ, niet gebeuren ,,Ons motto is juist dat alle kinderen tellen. Daarom hebben we gezocht naar een oplossing voor dit probleem die binnen de huidige wetgeving valt”, aldus Hansen.

Volgens Ryon Welvaart, psycholoog en teamleider bij EOZ, zijn er twee artikelen in de wet primair onderwijs BES die daarbij kunnen helpen. ,,Zo kunnen wij als expertisecentrum specialistische voorzieningen opzetten voor specifieke groepen leerlingen die dat nodig hebben en KES is zo’n voorziening”. Volgens Oleana kan de voorziening daardoor rechtstreeks door OCW gesubsidieerd worden. Volgens hem moet het wel een tijdelijk oplossing zijn totdat de wet is aangepast en ook in de BES speciaal onderwijs mogelijk wordt. ,,Maar,’’ zegt hij ,,een wet aanpassen duurt minimaal twee jaar en als je pech hebt nog veel langer. Daar kunnen we niet op gaan wachten.”. Wanneer er gevraagd wordt hoe de school het Koraal past binnen dit plaatje past, wordt het even stil aan de andere kant van de tafel. Het Koraal is een particuliere basisschool op Bonaire die zich nu al toespitst op speciaal onderwijs. Daarbij wordt het ontbreken van een wettelijke grondslag voor dit type onderwijs omzeild doordat niet de overheid maar de ouders de school bekostigen. ,,Kijk, in Nederland kennen wij ‘vrijheid van onderwijs’. Het staat ouders dus volledig vrij om te kiezen voor het onderwijs waarvan zij denken dat dit het beste bij hun kind past”, antwoordt Oleana uiteindelijk bedachtzaam.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.