Van onze correspondent
Den Haag - De sluiting van de ziekenhuisapotheek die begin maart voor enige ophef zorgde op Bonaire werd indirect veroorzaakt door de Covid-19-pandemie.

BONapotheekStaatssecretaris Maarten van Ooijen legt dit uit aan Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA), die hierover vragen had gesteld.
Sinds de nieuwe apotheek op 14 maart werd geopend is de dienstverlening weer op peil, aldus Van Ooijen, maar hij is het met het Kamerlid eens dat het een ongelukkige zaak was en dat de inwoners van Bonaire recht hebben op bereikbare zorg en op een uitleg. De reden voor de tijdelijke onderbreking van de apotheekzorg door het ziekenhuis was vertraging bij de opening van de nieuwe apotheek.
Dat de apotheek uit het ziekenhuis moest verdwijnen was al langer bekend, omdat de apotheek geen eigen ingang had. Dat was een probleem, omdat er zeer kwetsbare ouderen in het verpleeghuis zitten, dat ook gevestigd is in het ziekenhuis. Dat werd nog nijpender door de zeer besmettelijke omikronvariant van het coronavirus. ,,Bezoekers aan de oude ziekenhuisapotheek vormden daarmee naar het oordeel van de ziekenhuisdirectie een onaanvaardbaar potentieel besmettingsrisico voor deze kwetsbare groep ouderen.”
De nieuwe apotheek zou op 13 januari worden geopend, maar dat liep vertraging op door het hoge aantal besmettingen op Bonaire die maand, waardoor er veel uitval was onder het personeel. Ook in februari was er nog veel uitval en bovendien was er al een tekort aan apothekersassistenten. ,,Hierdoor heeft de situatie zich voorgedaan dat de opening van de nieuwe ziekenhuisapotheek diverse malen moest worden uitgesteld. Uiteindelijk is de nieuwe apotheek met eigen ingang op 14 maart 2022 geopend”, schrijft de staatssecretaris. Begin maart is de ziekenhuisdirectie gevraagd alsnog haast te maken met de opening van de nieuwe apotheek.