Van onze correspondent
Kralendijk - Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft 2,8 miljoen euro toegekend aan financiële steun voor een schoner Bonaire.

F14 BONsteunDeze financiële steun maakt de uitvoering van verschillende projecten op het gebied van gescheiden afvalinzameling mogelijk en is een belangrijke stap naar een duurzamer afvalbeheer op Bonaire. Het bekend maken van de steun valt samen met een rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving waarover deze krant zaterdag berichtte. In dit rapport wordt een onthutsend beeld geschetst over de vervuiling op Bonaire.

Het geld van I&W gaat volgens het OLB gebruikt worden voor het ontwikkelen van voorzieningen en faciliteiten om afgewerkte olie en klein gevaarlijk afval tijdelijk op te slaan, om onderzoek te doen naar de herinrichting van afvalcentrum op Lagun en om te zoeken naar duurzame oplossingen om huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen en te verwerken. Bovendien zit in dit bedrag ook de financiering voor de aankoop van een magneet en van reeds aangeschafte middelen, zoals een persmachine en een graafmachine met grijper.

In het voorjaar van 2020 werd afvalverwerker Servisio di di limpiesa Boneiru (Selibon) aangewezen om zorg te dragen voor de inzameling, tijdelijke opslag, zeetransport en verwerking van afgewerkte olie nadat Bonaire Petroleum Corporation N.V. (Bopec) daar niet meer in kon voorzien. Voor de tijdelijk opslag van afgewerkte olie moeten er nog faciliteiten gebouwd worden die voldoen aan de internationale en eilandelijke eisen en voorwaarden. Hiervoor is er een aanbesteding aan de gang. Een deel van de bouwwerkzaamheden zijn al in 2020 begonnen en lopen tot eind 2021. De afgewerkte olie wordt afgevoerd naar een erkende verwerker buiten Bonaire dankzij een overeenkomst tussen Bonaire en Curaçao. De afgewerkte olie wordt gebruikt als brandstof voor enkele productiemachines op Curaçao.

Klein gevaarlijk of chemisch afval (KGA/KCA) is schadelijk voor de mens en het milieu. Daarom moet dit project ervoor zorgdragen dat uiteindelijk al het KGA/KCA door middel van een speciaal ingerichte structuur wordt ingezameld, tijdelijk opgeslagen, afgevoerd en verwerkt. Volgens de planning zullen de bouwwerkzaamheden begin 2021 van start gaan.