Van onze correspondent
Den Haag - De deelneming van de Staat in de Bonaire Brandstof Terminal is subsidie voor klimaatvernietiging. De Partij voor de Dieren (PvdD) veroordeelt de plannen van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om eigenaar te worden van de brandstofopslag.

bopecZoals bekend moet de nieuwe terminal ervoor zorgen dat Bonaire verzekerd blijft van energievoorziening, omdat de levering via Bopec wegens de staat van onderhoud en de bedrijfseconomische situatie verre van zeker is. VVD en CDA vinden het plan prima, al heeft het CDA nog wat vragen over de achtergrond en opzet en over het profiel van beoogd uitbater Curoil. Andere fracties hebben niet gereageerd.
De PvdD stuurt een zeven pagina’s lange reeks van vragen en opmerkingen in over de staatsdeelneming in de terminal, die een startkapitaal van zeker 20 miljoen euro krijgt. Er is volgens de partij ‘geen enkel duurzaam perspectief’ en het is niet in het belang van Bonaire om te investeren in fossiele brandstof. ,,De minister zou in 2020 gestopt zijn met het verstrekken van fossiele subsidies, maar de oprichting van een fossiele beleidsdeelneming is, ook al komt deze elders in het Koninkrijk, ook een fossiele subsidie.”
,,De leden van de PvdD-fractie zijn van mening dat de minister moet afzien van de voorgenomen privaatrechtelijke rechtshandeling. De beleidsdeelneming voor het bouwen en exploiteren van fossiele opslagterminals houdt Bonaire afhankelijk van olie, draagt juist bij aan klimaatvernietiging in plaats van maximale duurzame energievoorziening wat ooit de ambitie was, zal geen duurzame banen met zich meebrengen en niet voor een toekomstbestendige economie zorgen. Deze leden achten de beleidsdeelneming daarmee niet in het publiek belang.”

De PvdD vindt wel dat Bonaire ‘gegarandeerd toegang moet hebben tot energie’. Maar het kleine eiland biedt volgens de fractie ‘volop kansen’ voor schone energie. De partij vraagt zich af of Bonaire wel echt fossiele brandstof nodig heeft voor de energievoorziening. ,,Ondanks het belang van Bonaire voor de olie-industrie en oliemultinationals is het niet gelukt om nieuwe brandstofopslagterminals door particuliere investeerders te financieren.”
De partij vraagt hoe ernstig de energielevering op Bonaire in gevaar kan komen zonder deelneming van het Rijk in de nieuwe opslag. ,,Valt dan bijvoorbeeld een energiecentrale uit en hoe werkt dit door in de stroomvoorziening? Of zou er bijvoorbeeld geen schoon drinkwater meer zijn?”
In de Kamer ligt een wetswijzigingsvoorstel met daarin het voorstel ‘om Bonaire een instrument te geven om milieukwaliteitseisen te stellen, die zijn afgestemd op de lokale situatie’. ,,Kan de minister aangeven wie na de oprichting van de 100 procent beleidsdeelneming verantwoordelijk en aansprakelijk is voor schade door verontreiniging van benzine, diesel, kerosine en stookolie afkomstig uit de brandstofopslag?”

De PvdD verwijst heel actueel ook naar het rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving dat deze week naar de Kamer is gestuurd. Daaruit blijkt dat het slecht gesteld is met de handhaving van milieuwetgeving in Caribisch Nederland en dat er veel moet gebeuren om dit op orde te krijgen. ,,Is de minister zich ervan bewust dat er milieurisico’s zitten aan het bouwen en exploiteren van een brandstofopslag en dat de Staat verantwoordelijk en aansprakelijk zal zijn?”
Merkwaardig vindt de PvdD het dat de olie-industrie geen toekomst heeft, maar dat Wiebes toch denkt dat de brandstofopslag een gezonde investering zal zijn. Tegelijkertijd stelt hij de bijdrage van de staat mogelijk te gaan verhogen als er geen vreemd vermogen kan worden aangetrokken. ,,Het lijkt er dus op dat de minister er sterk rekening mee houdt dat het risico eigenlijk te groot is.”
De PvdD vraagt de minister om de onderliggende stukken te delen met de Kamer, zodat beoordeeld kan worden of zijn afwegingen juist zijn. ,,Welke alternatieven heeft de minister overwogen om de energie- en drinkwatervoorziening te garanderen? Is hierbij rekening gehouden met de wereldwijde klimaatcrisis die om een wereldwijde energietransitie vraagt en de klimaatdoelen waar de minister zich aan gecommitteerd heeft?”

Wind en zon zouden bijvoorbeeld duurzame alternatieven kunnen zijn. ,,Waarom is door de minister niet besloten om verder in te zetten op het verduurzamen van de energievoorziening op Bonaire, terwijl hier perspectief voor is en er bovendien nog een wereld te winnen valt?” En juist op Bonaire is dat belangrijk, vindt de PvdD, omdat het eiland kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering. ,,Waarom gelden de klimaatdoelen niet voor Caribisch Nederland, waaronder Bonaire? Is de minister van mening dat het net zo belangrijk is om de inwoners van Caribisch Nederland te beschermen tegen klimaatverandering als om de inwoners van Nederland te beschermen?”
De deelname in de brandstofopslag is volgens de PvdD in tegenspraak met de doelstellingen van staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties en van Bonaire zelf. Die willen naar meer duurzame energie. Dit is op te maken uit het meerjarenprogramma 2015-2018 van de regering en de Bestuurscolleges van Caribisch Nederland en uit antwoord van Knops op Kamervragen. De PvdD wil daarom ook van Knops en het BC weten hoe zij denken over de staatsdeelname in de nieuwe terminal.