Van onze correspondent
Kralendijk - De dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft 12 kavels beschikbaar gesteld waarop ‘kunukero’s’ groenten en gewassen kunnen verbouwen. groenteHiermee is de wens om 50 procent van de groente en fruit op Bonaire lokaal te verbouwen volgens LVV werkelijkheid aan het worden.
De eerste kavel is uitgegeven aan Bonaire Daily Fresh. Gedeputeerde James Kroon, projectleider Maurice Adriaens en directeur R&O Marlon Martina waren hierbij aanwezig. Bonaire Daily Fresh verbouwt groente door gebruik te maken van kassen. Daarnaast worden vissen gekweekt met aquaponics, een methode waarbij het kweken van vissen wordt gecombineerd met het kweken van groente en gewassen.
In de komende zes maanden werkt LVV samen met het OLB en met het Water- en Energiebedrijf (WEB) aan de bouw en de ingebruikname van het nieuwe systeem. In de kassen en het aquaponics-systeem zullen naar schatting 12.400 kilo groenten en 3.000 kilo vis per jaar geproduceerd worden.
Volgens Maurice Adriaens is de start van dit project een historisch moment. ,,LVV gaat de komende tijd nog meer van dit soort projecten stimuleren. Wie geïnteresseerd is in een kavel om landbouwproducten te verbouwen kan contact met me opnemen”, aldus Adriaens.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.