Van onze correspondent

Kralendijk - De gemeenten Rotterdam en Alphen aan de Rijn en het openbaar lichaam Bonaire (OLB) slaan de handen ineen en hebben dit vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

samenwerkingGedeputeerde Kroon en staatssecretaris Knops tekenden de overeenkomst gisteren. In het kader van ondersteuning en versterking van de uitvoeringskracht van het OLB is dit initiatief ontstaan in gezamenlijk overleg tussen de overheid van Bonaire en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

De samenwerking tussen de gemeenten startte reeds in oktober 2019. Nu is volgens de drie partijen de tijd aangebroken om deze samenwerking te formaliseren zodat de continuïteit gewaarborgd blijft. Met inzet van capaciteit en expertise uit de Nederlandse gemeenten kan er toekomstgerichte ondersteuning worden geboden voor het beleid en de processen rond verkeer, vervoer, watermanagement en civiele werken. Op deze manier wordt er ondersteuning geboden bij de uitvoering van de infrastructurele plannen, en kan het beheer en onderhoud van de infrastructuur worden voorbereid en uitgevoerd.

Concreet betekent deze samenwerking dat er op korte termijn een ‘projectleider wegen’ vanuit de gemeente Rotterdam voor zes maanden naar Bonaire komt. Naast de inhoudelijke en procesmatige sturing zal de projectleider ook de samenwerking tussen de gemeenten verder structureren. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst wordt er een belangrijke stap gezet in de uitvoering van het plan van aanpak voor de wegen van Bonaire, een van de belangrijke thema’s uit het bestuursakkoord.

Er zijn ook afspraken gemaakt in het bestuursakkoord om een deelverbeterplan voor de directie R&O op te stellen om de uitvoering te verbeteren van de infrastructurele projecten. Er wordt volgens het bestuurscollege door het OLB, de gemeenten Rotterdam en Alphen aan den Rijn, het ministerie van BZK en het ministerie van I&W hard gewerkt om tot resultaten te komen voor de inwoners van Bonaire.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.