Kralendijk - Unicef Nederland faciliteerde op vrijdag 17 januari een vergadering over een pedagogische visie van het BES(t) 4 Kids-programma en hun partners op Bonaire. unicefAanleiding voor de bijeenkomst waren de bevindingen en aanbevelingen in de situatieanalyse van de rechten van kinderen in Caribisch Nederland, die in oktober 2019 werd gepubliceerd. Een belangrijk uitgangspunt voor de bijeenkomst waren de ‘Bouwstenen voor een Pedagogische Visie’ van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), die zijn ontwikkeld op basis van een aantal sessies in 2017 en die blijven dienen als referentiekader voor de verdere uitwerking en implementatie van een eilandbrede gedragen visie hoe met kinderen om te gaan. De bijeenkomst werd goed bezocht door werknemers uit de kinderopvang, de naschoolse opvang, het onderwijs en door ambtenaren van het OLB. Het doel van de bijeenkomst was om te zorgen voor meer begrip voor het belang van vroege stimulatie en een beschermend klimaat. Dit is belangrijk voor de optimale ontwikkeling van het kind en om overeenstemming te bereiken over een concept pedagogische visie. Tijdens de vergaderingen wezen belanghebbenden op het belang van de pedagogische visie door te benadrukken dat zowel zorgverleners als ouders emotioneel beschikbaar moeten zijn voor kinderen en liefde moeten uiten in hun omgang met kinderen. Deze visie bepaalt hoe inhoud wordt gegeven aan de verschillende aspecten van kinderopvang, inclusief de pedagogische en onderwijsstrategieën die door de professionals worden gebruikt. Om de pedagogische kwaliteit te versterken, ondersteunt BES(t) 4 Kids de kinderopvangorganisaties bij het ontwikkelen of bijwerken van hun pedagogische visie. ,,Een vergadering als deze, samen met Unicef en alle partners op het eiland, is van grote waarde”, aldus Fleur Lagcher van BES(t) 4 Kids. Unicef NL faciliteerde ook soortgelijke bijeenkomsten op Saba en Sint Eustatius op respectievelijk 20 en 21 januari. Die vergaderingen werden voorgezeten door de regionale consultant, Sian Williams. ,,We weten uit de ontwikkeling van de hersenen van een kind dat ervaring, zowel goede als slechte, een impact heeft op hoe het kind opgroeit. Genegenheid tonen, spelen, praten en luisteren, en zorgzame begeleiding geven, helpt een kind sociaal en emotioneel te groeien en te leren hoe zich te gedragen. Een kind verwaarlozen, geen aandacht schenken of erger nog, een kind pijn doen, veroorzaakt schade en vertraagt zijn ontwikkeling. Het is heel moeilijk om schade aan kinderen ongedaan te maken als gevolg van gebrek aan stimulatie of stress”, aldus Williams. De afspraken die gemaakt zijn tijdens de vergaderingen zullen worden gebruikt als basis voor de Communication 4 Development Trainings (C4D) die Unicef NL later dit jaar op de eilanden zal organiseren. Tijdens deze trainingen zullen het BES(t) 4 Kids-team en hun partners kennis en vaardigheden opdoen over communicatiebenaderingen die wereldwijd worden gebruikt om gemeenschappen te betrekken en gedrag en sociale verandering te bevorderen. ,,Op elk van de eilanden benadrukten belanghebbenden tijdens de vergaderingen de noodzaak om input en ownership van de visie van de bredere gemeenschap te vergaren. Dit toont de vastberadenheid aan van de professionals om een participatieve aanpak te hanteren bij het aanpakken van de behoeften van hun doelgroepen. De C4D-trainingen zal het BES(t) 4 Kids-team en hun partners ondersteunen bij het vertalen van de pedagogische visies in effectieve communicatiestrategieën die zowel opvoeders als ouders betrekken”, aldus La-Toya Charles, projectleider van Unicef NL Caribisch Nederland.