Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Hoewel de kiezer het kennelijk niet zag zitten, houdt de buitenparlementaire partij FSP vol dat de teelt van cannabis op Bonaire toekomst heeft.

cannabis Partijleider Robby Beukenboom bracht het onderwerp onder de aandacht van de bezoekende Nederlandse bewindslieden van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren en Raymond Knops.
De teelt van cannabis voor medische doeleinden sprak de bezoekers van verkiezingsactiviteiten van de FSP wel degelijk aan, aldus Beukenboom. Hij noemt een aantal aspecten die een rol spelen. Het medicinale gebruik van cannabis neemt op Bonaire toe, maar is duur. Het klimaat leent zich voor lokale teelt, er is gezuiverd afvalwater beschikbaar en het kan bij export economisch voordeling zijn.
De brief van Beukenboom en FSP-voorzitter Renny Winklaar werd persoonlijk aan staatssecretaris Knops overhandigd. De FSP hoopt dat hij en minister Ollongren het onderwerp zullen oppakken voor verder onderzoek, omdat de partij ervan overtuigd is dat de teelt van cannabis voordelen oplevert voor Bonaire.