Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - De staatssecretarissen Tamara van Ark (SZW) en Raymond Knops (BZK) hebben tijdens hun bezoek aan Caribisch Nederland op alle eilanden het akkoord getekend voor het programma BES(T) 4 Kids.

bestkids Daarmee kan de versterking van de kinderopvang nu echt van start.
Staatssecretaris Van Ark zegt tijdens haar bezoek aan de eilanden de noodzaak te hebben gezien voor een goede en betaalbare kinderopvang: ,,Kinderen leren sociale vaardigheden aan in een veilige omgeving en krijgen er een warme maaltijd. En ouders hebben de handen vrij om aan het werk te gaan, waardoor ze meer inkomen kunnen verwerven. Dat is hard nodig, want veel mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.”
De drie eilanden hebben afspraken gemaakt met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het programma behelst een overkoepelende aanpak voor de kinderopvang.
De basis voor BES(T) 4 Kids is een nieuwe wettelijke regeling voor de bekostiging en inspectie van de kinderopvang. Op elk eiland wordt rekening gehouden met de specifieke omstandigheden die daar van belang zijn. De openbare lichamen zullen de organisaties voor bijvoorbeeld voor- en naschoolse opvang ondersteunen om aan de voorwaarden te voldoen. Vanaf 2022 zijn de kosten voor het Rijk.
Een stuurgroep gaat het programma verder ontwikkelen en begeleiden. De uitvoerende en maatschappelijke partners zullen daarbij nauw betrokken worden.