Kralendijk - Tijdens de jaarlijkse loratelling zijn meer dan 1.000 lora’s waargenomen. Uit de trend over de afgelopen tien jaren kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat de bescherming van de bedreigde inheemse papegaai resultaat oplevert. De telling van dit jaar vond afgelopen zaterdag plaats.

Het aantal getelde lora’s geeft slechts een beeld van het minimale aantal papegaaien op het eiland. Lang niet alle lora’s zijn geteld. Verschillende deelnemers aan de telling hebben gerapporteerd dat ze meer lora’s in de omgeving hebben gehoord dan ze konden tellen. De afgelopen twee jaren werden totaal rond de 850 lora’s geteld.
In het Washington Slagbaai Park werden dit jaar ongeveer evenveel lora’s als vorig jaar geteld: bijna 300 stuks. Zoals tijdens alle voorgaande tellingen is gebleken, zitten de meeste papegaaien dus buiten het park. Dit jaar bijna 800. Er zijn plekken waar elk jaar wordt geteld, maar de verdeling van de lora’s over het eiland kan elke keer weer verschillen. Het wispelturige gedrag van de papegaaien maakt de telling telkens weer tot een uitdaging voor de deelnemende vrijwilligers.
Het personeel van Stinapa telde in het Washington Slagbaai Park. Buiten het park waren ongeveer 25 vrijwilligers actief. De lora’s worden geteld in een simultaantelling. Dat betekent dat in de vroege zaterdagochtend voor zonsopgang tientallen vrijwilligers op pad gaan om op hetzelfde moment over het hele eiland de lora’s tellen. Elke opvliegende lora wordt één keer geteld. Door tegelijkertijd op al die verschillende plekken te tellen, proberen de organisatoren een beeld te krijgen van het minimum aantal lora’s op het eiland. De telling is van belang voor het natuurbeheer op Bonaire.
Niet iedereen is even blij met de papegaaien. Als de lora’s honger hebben, willen ze wel vruchtbomen plunderen. Tot groot verdriet van de eigenaren. Om ervoor te zorgen dat de papegaaien meer eten in de natuur kunnen vinden, zijn herbebossingsprojecten opgezet die bij het rijk zijn ingediend voor financiering.
De lora-telling wordt elk jaar gehouden op de laatste zaterdag van januari. De telling van dit jaar was de twintigste telling en werd georganiseerd door de afdeling Milieu en Natuur van het Openbaar Lichaam Bonaire, Stinapa Bonaire en Stichting Echo.