BES

Van onze correspondent
Den Haag - De wetgeving op het gebied van witwassen moet voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) worden aangepast om technische tekortkomingen weg te nemen. De opsporingsinstanties moeten voorrang geven aan vervolging van witwaszaken en zelf onderzoeken instellen.

FatfDat zijn de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) voor de Nederlandse regering wat betreft het Caribisch deel van Nederland in de evaluatie van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering na een bezoek in oktober/november 2021. Minister Sigrid Kaag van Financiën stuurde dit gisteren naar de Tweede Kamer.
Over Aruba, Curaçao en Sint Maarten velt de FATF geen oordeel, omdat dit autonome landen zijn waarover de Caribbean Financial Action Task Force rapporteert. De landen worden overigens wel diverse keren genoemd in het rapport over Nederland wegens het samenwerkingsverband RST, waarin de opsporingsautoriteiten van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten samen de internationale misdaad bestrijden.
Ook de Financial Intelligence Units werken regelmatig samen. De gezamenlijke rechtbank en het Openbaar Ministerie als overkoepelende organisatie worden eveneens genoemd. Verder is er uiteraard sprake van wederzijdse juridische bijstand.
Wat betreft de opsporing van witwassen (terrorismefinanciering komt op de BES-eilanden zover bekend niet voor) is de FATF positief over de verbeterde expertise en de aanstelling van een officier van justitie die zich specifiek hierop richt. Meestal gaat het om gronddelicten. Toch is het aantal veroordelingen laag en blijft ondersteuning vanuit Europees Nederland nodig.