BES

Van onze correspondent
The Bottom - De openbare lichamen Sint Eustatius en Saba ondertekenden begin deze week een ambitiedocument met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om samen te werken aan afvalbeheer.

BESafvalbeheerAls onderdeel van de overeenkomst kwamen beide eilanden overeen om samen te werken op zes belangrijke gebieden. Er komt een gezamenlijke taskforce en er wordt samengewerkt aan de verwijdering van recyclebare en niet-recyclebare materialen, het beheer van stortplaatsen en duurzame oplossingen voor afvalbeheer op lange termijn. De partijen gaan kennis delen en trainen en samenwerken op het gebied van communicatie en publieke bewustwording. Ook hebben beide gemeenten afgesproken om een aparte meerjarenvisie en actienota op te stellen met hun plannen voor 2022-2030 en deze in te dienen bij het IenW.
Namens de openbare lichamen tekenden gedeputeerde Bruce Zagers voor Saba en plaatsvervangend regeringscommissaris Claudia Toet voor Statia. Ook het ministerie van IenW, vertegenwoordigd door de directeur-generaal Lapperre van Milieu en Internationaal, tekende van het ambitiedocument. Alle betrokkenen spraken de bereidheid uit om samen te werken. Een definitief akkoord moet eerst worden goedgekeurd door de eilandsraden van beide entiteiten.