BES

Van onze correspondent
Den Haag - Ouders van kinderen in Caribisch Nederland die intensieve zorg nodig hebben moeten net als in Europees Nederland extra kinderbijslag krijgen. Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid zegt in antwoord op Kamervragen van PvdA dat hieraan wordt gewerkt.

F12BES KinderbijslagTweede Kamerlid Attje Kuiken was gealarmeerd door een bericht van Dossier Koninkrijksrelaties over de problemen van een moeder van een kind dat extra zorg nodig heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. In Caribisch Nederland bestaat geen dubbele kinderbijslag voor deze kinderen zoals in Europees Nederland het geval is.

,,Ik vind dat een dergelijke verdubbeling er ook voor Caribisch Nederland moet komen voor ouders van kinderen met een intensieve zorgbehoefte”, schrijft Schouten in haar antwoord. Er is al onder het vorige kabinet een verkenning gestart, waarop Schouten zegt voort te bouwen ‘zodat ook ouders in Caribisch Nederland een bijdrage krijgen voor de extra kosten’.

Er zijn al stappen gezet, aldus de minister, in het kader van het realiseren van het ijkpunt sociaal minimum. De kinderbijslag is sinds de invoering in 2016 al meer dan verdubbeld. Ze geeft daarbij toe dat er ‘nog flinke stappen’ gezet moeten worden. Het huidige kabinet heeft hiervoor concrete maatregelen toegezegd, zoals staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties heeft aangekondigd.

In 2016 is niet gekeken naar kinderen die extra zorg nodig hebben, erkent Schouten. Het snel invoeren van kinderbijslag stond voorop. Om een extra tegemoetkoming te kunnen uitkeren zal moeten worden bepaald of er bij een kind sprake is van intensieve zorg. Daaraan wordt nu gewerkt samen met de unit SZW van de Rijksdienst Caribisch Nederland.

,,Tegelijkertijd wordt een wetsvoorstel uitgewerkt om de verstrekking van extra kinderbijslag voor de betrokken ouders vast te leggen.” De stelling van Kuiken dat het verschil in de hoogte van de kinderbijslag tussen de eilanden van Caribisch Nederland en Europees Nederland niet uit te leggen valt, wil de minister niet overnemen. Het systeem is in beide delen van Nederland anders ingericht. ,,Een dergelijke vergelijking vind ik ook niet zo behulpzaam bij de opgave waar we voor staan, namelijk het realiseren van het ijkpunt sociaal minimum in Caribisch Nederland.”

Op de vraag van Kuiken waarom de zorg voor kinderen met intensieve zorg achter blijft op de eilanden antwoordt Schouten dat continu wordt gewerkt aan verbeteringen in het zorgaanbod in Caribisch Nederland. Tot de plannen behoort onder andere inclusieve kinderopvang en specialistische onderwijsvoorzieningen.