BES

Van onze correspondent
Den Haag - GroenLinks heeft een amendement ingediend op de Rijksbegroting voor 2022 van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de onderstand op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) per 1 juli 2022 te verhogen naar 70 procent van het wettelijk minimumloon.

szwbonHet amendement is medeondertekend door de PvdA. ,,De onderstand, de bijstandsuitkering op de BES-eilanden, is onvoldoende om fatsoenlijk van rond te kunnen komen”, staat in de toelichting op het plan. Op dit moment is de onderstand 55 procent van het minimumloon, dat ‘op de eilanden al drastisch lager ligt dan in het Europese deel van het Koninkrijk’ en ten opzichte van het sociaal ijkpunt is het zelfs nog lager. In Europees Nederland is de bijstand 70 procent van het minimumloon.
In het begrotingsdebat Koninkrijksrelaties kondigde GroenLinks-woordvoerder Laura Bromet het amendement al aan. Voor de verhoging van de onderstand moet volgens haar 1 miljoen euro worden uitgetrokken. Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties deelde de Kamer dinsdagavond mee dat het benodigde bedrag tussen 1 en 1,5 miljoen euro zou liggen, maar dat hij vreest dat er door de verhoging ook meer aanvragers zouden komen, waardoor de kosten hoger zouden uitkomen.
Bromet en PvdA-Kamerlid Attje Kuiken wijzen er in de toelichting op het amendement op dat de armoede in dit deel van het Koninkrijk serieus bestreden moet worden. Naast de onderstand zouden met het amendement ook de AOV en AWW worden verhoogd. De Kamerleden zeggen verder dat de intentie moet zijn om de uitkeringen ‘op zo kort mogelijke termijn’ verder te verhogen naar 70 procent van het sociaal ijkpunt.