BES

Van onze correspondent
Den Haag - Het aanbieden van een bankrekening op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) is voor Europees-Nederlandse banken onrendabel.
hoekstraToch wil minister Wopke Hoekstra van Financiën met de banken in gesprek om de belemmeringen weg te nemen. Het gaat om de kosten voor de banken en praktische belemmeringen, zoals het ontbreken van postcodes op de eilanden.
Dat schrijft de minister in zijn antwoord op vragen van (sinds vandaag ex-)Tweede Kamerlid Antje Diertens (D66). Hoekstra vindt het niet wenselijk dat inwoners en bedrijven op de BES-eilanden geen toegang hebben tot bancaire diensten in Nederland, omdat overboekingen via lokale banken extra kosten met zich meebrengen. ,,Het aan kunnen blijven houden van een euro-betaalrekening helpt om transacties in Europees Nederland eenvoudiger te laten verrichten.”
De vragen van Diertens gingen over het besluit van ABN Amro om bestaande rekeningen van inwoners van de eilanden op te heffen. Daar kan de minister weinig tegen doen. Want de inwoners die de Nederlandse nationaliteit hebben zijn weliswaar burgers van de Europese Unie, maar met de status van LGO (Landen en Gebieden Overzee) van de eilanden maken de bewoners geen aanspraak op het Europese recht op een betaalrekening bij een Europese (in dit geval Nederlandse) bank.
Voor Hoekstra is het belangrijk om de mogelijkheid te behouden voor transacties vanaf de eilanden met Europees Nederland. ,,Vorig jaar ben ik met de betrokken partijen in gesprek getreden om de drempels weg te nemen die het aanbieden van bancaire diensten in Caribisch Nederland door Nederlandse banken in de weg staan.” Hiervoor heeft hij een besluit in voorbereiding waardoor Europees-Nederlandse banken zonder extra vergunning betaalrekeningen in Caribisch Nederland mogen aanbieden.
Voor de banken blijkt dit echter onvoldoende, omdat ze ook praktische belemmeringen ervaren. Het ontbreken van postcodes en een BSN (Burgerservicenummer) zijn daarvan de belangrijkste. De Nederlandsche Bank en de Belastingdienst Caribisch Nederland dachten dit praktische bezwaar bij de banken weg te kunnen nemen, maar dat bleek onvoldoende om de banken over de streep te trekken.
De banken vinden het aanhouden van rekeningen voor inwoners van de BES te kostbaar of niet passen binnen hun beleid. Daarom Will Hoekstra opnieuw in gesprek gaan met de banken. ,,Daarbij zal ik onder meer wijzen op het feit dat de genoemde wettelijke belemmering zal worden weggenomen.”