BES

Van onze correspondent
Den Haag - De openbare lichamen krijgen het eerste kwartaal van 2021 weer 1 miljoen euro voor aanvullend beleid in verband met de coronacrisis. Dat heeft het kabinet-Rutte gisteren bekendgemaakt.

steun besDe bijdrage was in de vorige tranche, het vierde kwartaal van 2020, verlaagd naar 500.000 euro, maar komt nu dus weer op het oude niveau.

,,Een potentiële doelgroep voor ondersteuning vanuit deze aanvullende eilandelijke middelen zijn gewezen werknemers die per 1 januari 2021 wegens het overschrijden van de termijn van drie maanden hun aanspraak op subsidie op grond van de Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN kwijtraken.” Na het eerste kwartaal wordt een ‘weegmoment’ toegepast om te kijken wat er in het volgende kwartaal nodig is.

De subsidie voor loonkosten en inkomensverlies blijft op 80 procent. De subsidie die ondernemingen kunnen krijgen voor hun vaste lasten wordt voor Caribisch Nederland verhoogd van 50 naar 75 procent. De verhoging van de Tegemoetkoming Vaste Lasten BES is nodig, omdat de eilanden erg afhankelijk zijn van de toeristische sector. Bedrijven hebben daarom beperktere mogelijkheden om alternatieve omzet te genereren, aldus het kabinet. De inzet van Qredits voor extra leningen moet nog nader worden uitgewerkt.

Het uitstel voor de afbouw van de regelingen, die was voorzien voor 1 januari, geldt ook voor Caribisch Nederland. Zoals al tijdens de hele crisis gebeurt, blijven de steunmaatregelen voor Caribisch Nederland vergelijkbaar met die in Europees Nederland, maar wordt er volgens het kabinet rekening gehouden met de lokale omstandigheden.