Van onze correspondent
Oranjestad - De ‘burengroep Seroe Colorado’, zoals ze zich noemt, stapt weer naar de rechter in hun strijd tegen de bouw van het hotel bij Baby Beach. Dat laten de bewoners weten in een persbericht.

coloradoZe schrijven dat de minister van Infrastructuur - dat is premier Evelyn Wever-Croes (MEP) - recent een beslissing heeft genomen over de bouwvergunning van dit hotel. In het persbericht staat niet wat die beslissing is. De bewoners betwisten deze vergunning in een rechtszaak. Op 9 februari deed het gerecht in eerste aanleg uitspraak en stelde de bewoners deels gelijk in hun bezwaren. De bouw van het hotel werd tijdelijk stilgelegd.
Nu vinden de bewoners dat de minister heeft verzuimd om hun bezwaren in acht te nemen. ,,We zien ons wederom geconfronteerd met een situatie die we niet kunnen accepteren”, aldus de burengroep. De groep heeft aangeboden om mee te werken aan een oplossing voor het probleem, door een constructieve dialoog aan te gaan met de verantwoordelijke minister en met projectontwikkelaar Three Rivers. De minister is hier volgens de burengroep niet op ingegaan.
,,We zijn nu genoodzaakt ook deze beslissing via de rechter te bestrijden. Dit kan betekenen dat de bouw van het hotel verder wordt vertraagd.” De burengroep stelt dat het gevolg is dat de onzekere situatie van dit project alleen maar langer gaat duren voor iedereen die hierbij betrokken is. Ook voor ontwikkelaar en /investeerder Three Rivers zal dit negatieve gevolgen kunnen hebben, aldus het persbericht. Meer mededelingen worden niet gedaan, in verband met de lopende rechtszaken.
In de rechtszaak waarnaar de bewoners verwijzen, stonden als ene partij de bewonersgroep en Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) tegenover de andere partij, de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu. Zij gingen in november 2021 de juridische strijd aan, toen bleek dat Three Rivers een bouwvergunning van de overheid had gekregen om in Seroe Colorado een hotel te laten bouwen. De ontwikkelaar wilde een hotel bouwen met 600 kamers en een parkeergarage. Volgens de bewoners is dit in strijd met het ROPV (ruimtelijk ontwikkelingsplan, red.) en hindert het bouwplan de omgeving. Uit een rapport van Architectenbureau Archiosa blijkt dat veel ingediende tekeningen niet conform de eisen van Dienst Openbare Werken (DOW), de schaal is incorrect en niet alle tekeningen zitten in het dossier. Volgens de bewoners lijkt het erop dat er een hotel met 900 kamers wordt gebouwd, in plaats van 600 kamers.
De rechter ging met de argumenten van de bewoners en legde de bouw voorlopig stil.