Van onze correspondent
Oranjestad - Het is de dertien vakbonden gelukt om gisteren tijdens de Nationale Actiedag verspreid over de dag leden te mobiliseren om het werk neer te leggen.

stakingsdagDiverse ambtenaren bij overheidsdiensten en instanties gaven gehoor aan de oproep. Ook diensten die aanvankelijk niet zouden protesteren.
Het protest bestond uit een werkonderbreking van één tot twee uur op de locatie waar de overheidsdienst is gevestigd. De eerste acties begonnen om 7.00 uur en de acties gingen door tot 16.30 uur. De boodschap die de vakbonden met de Nationale Actiedag hebben afgegeven, is dat de ambtenaren niet langer 12,6 procent op hun salaris willen worden gekort. Ze zijn moe, ze vinden het genoeg en er komen meer acties als ze hun geld niet terugkrijgen.
In het persbericht dat de actievoerende vakbonden een dag voor de staking hadden uitgestuurd, stond ook politievakbond SPA vermeld. Gisteren bleek echter dat de politie niet actief meedeed met actievoeren. De actiebereidheid van de andere vakbonden en de werkonderbrekingen bij de overheidsdiensten wordt door de politie echter wel gesteund. Vakbondsleider Rodney Solognier legde aan 24ora.com uit dat de politie ‘in vergadering is’. ,,Elke agent die hier in het vakbondsgebouw aan de vergadering meedoet, is stand-by en kan op elk moment worden ingezet. Want de situatie elders in het land zou kunnen escaleren en daar moeten we toch rekening mee houden.”
Volgens Solagnier zijn de leden boos en klinkt de roep om hardere acties. ,,Het gevoel van onvrede levert ons als vakbond ook meer aanmeldingen van nieuwe leden op.” Solagnier vertelde dat de dertien vakbonden vandaag bijeenkomen om de Nationale Actiedag te evalueren. ,,Dan gaan we bepalen wat de volgende stap is.” De hoop is echter dat de regering na deze actiedag begrijpt dat ze de 12,6 procent korting moet intrekken.
Meerdere overheidsdiensten die niet waren genoemd in het persbericht van de vakbonden, sloten zich gisteren alsnog bij de actie aan. Zoals de Reclassering. Het ging niet om een grote groep medewerkers, maar volgens vakbond Seppa is het laten horen van hun stem belangrijker dan met hoeveel medewerkers er wordt geprotesteerd. Ook Dimas, Directie Arbeid, Departamento di Progreso Laboral, Warda Nos Costa, Directie Sociale Zaken, Directie Technische Inspecties, Gele Koorts en Muskieten Bestrijding stonden niet op de lijst, maar vakbondsleden gingen wel een uur tot twee uur naar buiten om solidariteit te betuigen.