Van onze correspondent
Oranjestad - Tijdens de Rijksministerraad vrijdagochtend is gesproken over financiële steun aan Aruba voor de komende drie maanden. Het College Aruba financieel toezicht (CAft) is tot de conclusie gekomen dat Aruba in principe nog niet in aanmerking komt voor de volgende tranche liquiditeitssteun.

F17 ARU caftCruciaal voor deze conclusie is dat Aruba er niet in geslaagd is om 60 miljoen florin te bezuinigen op volksgezondheid. Dat was een eis van Nederland.

Aruba is het hier niet mee eens, want dit is volgens het land niet haalbaar tijdens een pandemie. Premier Evelyn Wever-Croes (MEP) stelt dat het Aruba wel is gelukt om 40 miljoen florin te bezuinigen. Daarmee is echter niet voldaan aan de voorwaarde en daardoor wordt extra financieel steun in principe afgewezen.

De premier heeft met demissionair staatssecretaris Raymond Knops deze week gesproken en uitgelegd dat de nieuwe regering net deze week is geïnstalleerd. Nu zijn er meer ministers die kunnen handelen. Wever-Croes heeft om die reden Nederland gevraagd om iets meer tijd, zodat de ministersraad kan reageren op de conclusie van het CAft. Het verzoek is geaccepteerd, de financiële steun zal nu aan de orde komen tijdens de volgende vergadering van de RMR in oktober.

,,De regering werkt aan alternatieven om toch in aanmerking te komen voor financiële steun, want het blijft nodig. Aruba herstelt zich stap voor stap, dus voorlopig blijven we afhankelijk van financiële steun.”

Wever-Croes is op dit moment in New York, samen met premier Mark Rutte. Ze maken deel uit van de Koninkrijksdelegatie en wonen de algemene vergadering van de Verenigde Naties bij. Ze maken van het werkbezoek gebruik om ook met elkaar te praten. Thema’s die werden besproken waren onder meer de nieuwe Arubaanse regering, de coalitie en de verdeling van portefeuilles.