Van onze correspondent
Oranjestad - De vestiging van TNO op Aruba houdt volgende week op te bestaan. De inventaris van het gebouw en het werk worden overgenomen door een lokale maatschap.

tnoMinister Armando ‘Rudy’ Lampe bedankte de medewerkers van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van Aruba. ,,Vijf jaar lang was sprake van een vruchtbare samenwerking, vooral om Aruba duurzamer te maken. Vorig jaar mei hebben we de beslissing genomen om de lopende overeenkomst af te maken en daarna niet meer te verlengen. Nu is het zover.”
De lokale professionals die nu nog in dienst zijn van TNO, hebben zich verenigd in de maatschap Association for Sustainable Development for the Caribbean (ASDC). Zij nemen voor een symbolisch bedrag de inventaris van het gebouw en - veel belangrijker volgens minister Lampe - de onderzoeksresultaten over. De bewindsman bedankte TNO voor deze waardevolle geste en voor de adviezen op het gebied van onder andere smart school, smart community en duurzaam energiegebruik.