Van onze correspondent
Oranjestad - Maar liefst 77 personen, afkomstig uit vijftien landen hebben gisteren het Nederlanderschap gekregen. Ze legden de eed of gelofte af ten overstaan van de waarnemend-gouverneur van Aruba, Yvonne Laclé-Dirksz.

naturalisatieDonderdagochtend vond de feestelijke naturalisatieceremonie plaats. De naturalisatieceremonie is een speciale bijeenkomst voor mensen die Nederlander worden. Bij de ceremonie werd de verklaring van verbondenheid met het Koninkrijk afgelegd. Hiermee hebben zij formeel de Nederlandse nationaliteit verkregen, inclusief alle rechten en plichten die het Nederlandse staatsburgerschap met zich meebrengt, zoals actief en passief kiesrecht en een Nederlands paspoort. Naturalisatieceremonies vinden in Aruba drie of vier keer per jaar plaats.
Het Nederlanderschap kan op twee manieren worden verkregen, via optie of via naturalisatie. Optie en naturalisatie zijn twee verschillende procedures. Zowel bij optie als naturalisatie dienen er officiële documenten te worden overgelegd zoals onder meer geboorteakte, huwelijksakte, paspoort en verblijfsvergunningen.
Voor de naturalisatieprocedure moet men voldoen aan een aantal voorwaarden, waaronder vijf jaar onafgebroken verblijf met een geldige verblijfsvergunning in het Koninkrijk der Nederlanden, het behalen van het inburgeringsdiploma en de afgelopen vijf jaar niet veroordeeld zijn voor een misdrijf. Het naturalisatieverzoek wordt ingediend bij het Kabinet van de Gouverneur van Aruba. De beoordelingsbevoegdheid ligt bij de minister van Veiligheid en Justitie in Nederland.
In sommige gevallen kan het Nederlanderschap worden verkregen door het afleggen van een optieverklaring. Personen moeten wel behoren tot een bijzondere, in de wet genoemde groep. Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen die reeds sinds hun geboorte feitelijk binnen het Koninkrijk hebben gewoond en daarbij beschikken over een verblijfsvergunning.