Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad/Oranjestad - Aruba houdt nog voor enkele maanden de grens met het noodlijdende buurland Venezuela gesloten. Dat heeft de Arubaanse Justitieminister Andin Bikker gisteren tijdens een persconferentie te kennen geven, aldus Noticia Cla.

arubaIn eerste instantie was de grenssluiting - die de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes had aangekondigd nadat Venezuela bekendmaakte de grens met Aruba weer te openen, maar met Curaçao gesloten te houden - voor een maand bedoeld. Deze maand komt op 10 juni ten einde. Het besluit om de grenssluiting met een aantal maanden te verlengen, is echter al genomen, aldus minister Bikker. Om hoeveel maanden het gaat, is vooralsnog onduidelijk.
Met de maatregel hoopt Aruba enigszins grip te kunnen krijgen op de migratiestroom. Afgelopen zondag werden weer tien ongedocumenteerde Venezolanen aangehouden die op illegale wijze probeerden Aruba binnen te komen.