Van onze redactie
Paramaribo - De Verenigde Staten (VS) zouden meer willen betekenen voor Suriname. Trainingen, technische assistentie, fondsen voor lokale projecten, ‘een hele range van samenwerking op verschillende gebieden is mogelijk’, zegt vertrekkend VS-ambassadeur Jay Anania aan Starnieuw.

Tijdens zijn afscheidsbezoeken, afgelopen week hebben verschillende Surinaamse autoriteiten aangeven de relatie met Amerika te willen verdiepen.
Met minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken, is een goede start van de betrekkingen Suriname-VS gemaakt. Badrising is een professionele diplomaat. Zij gaat voor een open communicatie, zegt Anania, ‘we hebben elkaar intussen over en weer documenten opgestuurd’. Uit gesprekken met Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos is duidelijk geworden dat het ministerie gebruik wil maken van alle partnerschapmogelijkheden. ,,Ik heb aangegeven dat Suriname in de afgelopen jaren een heleboel kansen en fondsen voorbij heeft laten gaan. Wij hadden mogelijkheden om meer fondsen binnen te halen, maar de prioriteiten waren niet duidelijk.”
Volgens Anania heeft Van Dijk herhaaldelijk aangegeven dit te willen voorkomen. Zij komt binnenkort met een strategisch plan. ,,Dit is heel belangrijk voor ons, want dan kunnen wij gerichte projecten initiëren die onze beiden landen tegemoet komen.” Volgens de ambassadeur heeft de Justitieminister ook aangegeven verder te willen met basistrainingen voor de politie, technische expertise op het gebied van rechtshandhaving en jeugdrechtbank en strafinrichting.
De VS is bereid technisch te assisteren bij de plannen om zware criminelen apart onder te brengen. ,,Bij het hebben van een eigen ‘Alcatraz’, is het nodig om hoog opgeleide bewakers te hebben. Zodra deze personen zijn geselecteerd, kunnen wij gerichte trainingen zoeken.” In 2014 zijn enkele penitentiaire ambtenaren in de VS getraind en de optie bestaat om meer af te vaardigen. ,,Dit zijn voor ons succesvolle partnerschappen. Concrete projecten in het belang van Suriname, die ook passen in onze sponsoringsprogramma’s.”
Amerika is ook bereid om de regering te helpen, indien zij dat wil - om het Automated Fingerprint Identification System verder te verbinden. Bijvoorbeeld met de militaire politie op de luchthaven. Of zelfs het lokaal politiesysteem verder internationaal te verbinden, inclusief met die in de VS.
Anania benadrukt dat het zinloos is om Surinamers voor training weg te sturen, terwijl het desbetreffende ministerie geen behoefte heeft aan die specifieke training. Of een getrainde wordt elders ingezet. ,,Want dan denk ik: o, die persoon was iemands neefje of wilde een snoepreisje en dat is een verspilling voor iedereen.” Volgens de ambassadeur is Suriname een land in ontwikkeling en kan het zich eigenlijk niet permitteren om geboden kansen aan zich voorbij te laten gaan. ,,De middelen zijn lokaal niet voorhanden om goed te maken wat verloren is.”
De samenwerking met het Defensieministerie noemt de diplomaat stabiel. Zodra opleidingsmogelijkheden zich voordoen, probeert de ambassade Surinaamse militairen op de lijst te krijgen. Met de staat South Dakota is er een goede samenwerking en uitwisselingsprogramma. ,,Maar wij kunnen meer bieden, met name voor de kustwacht en de marine.” Voorwaarde is wel dat de Surinaamse regering de kustwacht volledig legaliseert, ‘dit houdt de samenwerking tegen’. Mondjesmaat worden wel kleine trainingen verzorgd. De VS kijkt uit dat Suriname gauw de nodige wetten maakt en aanneemt. ,,Er liggen daar drie geweldige kustwachtboten en wij kunnen samen meer doen. We hebben dit trouwens vaker aan de autoriteiten gezegd.” In het verleden zijn projecten uitgevoerd voor de marine, maar deze heeft helaas geen eigen vloot, geeft de diplomaat aan. ,,Persoonlijk acht ik het niet nodig om marinepersoneel te trainen die in kleine bootjes varen.”
Anania die vanaf 2012 als VS-ambassadeur heeft gediend in Suriname, wordt mogelijkerwijs opgevolgd door Edwin Richard Nolan Jr. Vanaf deze week is Valerie Belon, chargé d'affaires belast met de waarneming. Anania stapt uit de Buitenlandse dienst, om zijn krachten te geven aan de Organisatie van Amerikaanse Staten. ,,Deze organisatie kent zijn eigen financiële- en managementproblemen en ambassadeur Albert Ramdin en de BuZa-minister hebben mij in dezen goede adviezen meegegeven.” De VS-ambassadeur heeft bij zijn afscheid een herdenkingsmunt van Badrising ontvangen van Suriname’s 30ste Onafhankelijkheidsdag.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).