Van onze redactie
Paramaribo - De lokale autoriteiten hebben geen enkele aanwijzing of informatie dat Surinamers vanuit Suriname zich in Syrië hebben aangesloten bij de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), aldus de Ware Tijd. Directeur Bureau Nationale Veiligheid (BNV) Melvin Linscheer betreurt de uitspraken van de Amerikaanse generaal John Kelly, dat Surinamers zich bij IS hebben aangesloten en dat de autoriteiten zich daar zorgen over maken.
,,We vinden het een ongelukkige uitspraak. Er is geen reden tot paniek. Het dreigingsniveau voor terrorisme in ons land is nog steeds laag”, zegt Linscheer tegen de Ware Tijd. ,,Alertheid is echter constant geboden.” Hij zegt dat met gelijkgerichte partners en internationale organisaties informatie wordt uitgewisseld en dat het nationale veiligheidsbeleid regulier wordt bijgestuurd.
Voor zover het BNV heeft kunnen natrekken, is geen enkele Surinamer vanuit Suriname vertrokken naar IS-trainingskampen in het Midden-Oosten. Hij benadrukt dat ook niet kan worden uitgesloten dat een Surinamer onder de wapenen is gegaan bij IS. ,,Maar voor zover wij weten is dat niet gebeurd.” Linscheer zegt dat indien zulks het geval is, hij verwacht dat de overheden die daarvan op de hoogte zijn de veiligheidsautoriteiten van Suriname zouden moeten rapporteren. ,,Vandaar dat wij met deze stelligheid kunnen verklaren dat Surinamers met de Surinaamse nationaliteit vanuit Suriname zich niet hebben aangesloten.” Volgens hem zouden mogelijk mensen met de Nederlandse nationaliteit, maar met Surinaamse roots, de zogenoemde Surinaamse-Nederlanders in IS-trainingskampen in Syrië en Irak kunnen zijn. ,,In dat geval zijn ze vanuit Nederland en Turkije naar Syrië of Irak gereisd en ligt het probleem bij de Nederlandse overheid.”
Generaal Kelly, commandant van de US Southern Command, heeft onlangs in Suriname met de veiligheidsautoriteiten gesproken. Hij zei op een persconferentie in de Verenigde Staten dat er vanuit Trinidad en Tobago, Suriname, Jamaica en Venezuela personen zouden zijn vertrokken om zich aan te sluiten bij IS. Zij zouden bij terugkeer een potentieel gevaar vormen voor de veiligheid in hun land en de regio.
De veiligheidschef benadrukt dat sinds de regering in 2010 is aangetreden, het antiterrorismebeleid is aangescherpt. Zo kwam er na de instelling van het BNV een aparte afdeling Terrorismepreventie en Bestrijding, ‘juist om gelijke tred te houden met het fenomeen terrorisme’. Met buitenlandse partners is er frequent contact en er wordt informatie uitgewisseld. Daarnaast participeert Suriname in alle belangrijke vergaderingen in de strijd tegen terrorisme.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).