De oude groep van het MDPT (Multidisciplinair Projectteam toekomst Isla) heeft er een potje van gemaakt. De premier verdient een pluim dat hij de leiding snel heeft weten te vervangen. De aanpak ging tegen alle eerder gemaakte afspraken in. De oorspronkelijke afspraak was dat er een degelijke en gebalanceerde A- én B-optie gepresenteerd zouden worden. A was doorgaan met raffineren en B zou een stedelijk plan worden.
Al heel snel gold alleen nog maar plan A. Tot op de dag van vandaag hanteert de overheid plan A: raffineren doorzetten. Over plan B, een moderne stedelijke ontwikkeling, werd en wordt nauwelijks gepraat. Er werd bij voorbaat gekozen om met raffineren door te gaan. Hierbij werden de meest elementaire regels van good corporate governance met voeten getreden.
Sinds de komst van het MDPT heb ik gewaarschuwd dat het proces niet eerlijk verliep en zette ik grote vraagtekens bij de leiding, en bij de personen die betaald werden om naar beide mogelijkheden, A én B, te kijken, maar die hun blik enkel op plan A richtten.
Dank aan de MAN-fractie, die eindelijk heeft ingezien dat het vorige MDPT verkeerd bezig was. Het is nu mooi tijd om dat recht te trekken. Een uitgewerkte en voorberekende visie - zoals ik die met mijn ‘oud-GreenTown-team’ in de Staten en in de Tweede Kamer gepresenteerd heb - zal bewijzen dat die optie beter is voor onze economie, duurzamer is voor het klimaat, het Curaçaose milieu beter wordt beschermd, meer buitenlandse deviezen binnenhaalt en vele malen meer werkgelegenheid biedt dan welk raffinageprogramma ooit.
Ik hoor nu geluiden over een verwaterd plan met een hybride raffinaderij op het Isla-terrein. Ik neem daar afstand van en zal mij daartegen blijven verzetten. Een raffinaderij handhaven in de stad wordt de nekslag voor Curaçao. Het is nu tijd dat de overheid plan B in zijn geheel laat uitwerken, vervolgens de twee opties naast elkaar legt en dan beslist welke richting onze economie in dient te slaan. 
Andrés Casimiri, Curaçao

ADBrief 800

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).