Het zal bekend zijn dat in de maand december van het afgelopen jaar de Venezolaanse onderzoeksreporter Maibort Petit op uitnodiging van Kring Antillen, op Curaçao heeft vertoefd om een lezing te houden over de invloed van de drugkartels op de Venezolaanse regering. Haar openbaringen waren schokkend voor al diegenen die in de volle zaal nog geen idee hadden van de criminele geaardheid van deze ontaarde Venezolaanse regering. Voor een kleine groep van meer ingewijden uit de wereld van de inlichtingendiensten en de defensie was dit wel ouwe koek. Op verzoek van Maibort werd haar verblijf op Curaçao zo discreet mogelijk gehouden en werd de uitgenodigde journalisten verzocht geen verslag te doen van haar presentatie totdat zij het eiland weer had verlaten. Dit omdat Maibort in het verleden regelmatig bedreigd is door de drugskartels in Venezuela. Sedert jaren woont zij dan ook in de Verenigde Staten van waaruit zij onverzettelijk doorgaat met het blootleggen van de zware corruptie en drugshandelrelateerde criminaliteit waar de Venezolaanse regeringstop zich tot op de dag van vandaag schuldig aan maakt. Over haar bevindingen kan men lezen op haar blog: www.maibortpetit.blogspot.com. Recentelijk heeft Maibort een doodsbedreiging ontvangen en werd zij ingelicht dat er reeds huurmoordenaars zijn ingezet in New York, de stad waar zij woonachtig is. Naar bekomen informatie moeten de intellectuele daders gezocht worden in de kringen van de huidige Venezolaanse procureur-generaal, ‘el honorable senor’ Tarek William Saab, diens broer Douglas Saab en enkele samenspannende hoge ambtenaren in de Venezolaanse regering. Maibort heeft in verscheidene van haar artikelen geheimgehouden informatie geopenbaard over de corruptie die gaande is in PdVSA en in het Openbaar Ministerie onder leiding van Saab. Zij heeft ook gedetailleerd openbaar verslag gedaan van de opsporing, vervolging en veroordeling wegens drugshandel van de twee neefjes van Maduro’s echtgenote. Daarnaast heeft zij ook veel gepubliceerd over aan Chávez gerelateerde ondernemers en financiers die betrokken zijn bij in Venezuela opererende drugkartels, zoals het Cartel de los Soles, het Sinaloa Cartel, Los Zetas, het Atlantic Cartel en het Cartel de Guajira.Tarek Saab werd door het nep-Venezolaanse parlement (Assamblea Nacional Constituante) benoemd na afzetting van de voormalige procureur-generaal mevr. Luisa Ortega Diaz die daarna voor haar leven moest vluchten uit Venezuela. Venezuela is thans kennelijk qua rechteloosheid vervallen tot het laagste niveau. Wanneer de topambtenaar van het vervolgingsapparaat, de procureur-generaal in hoogst eigen persoon, zelf zwaar betrokken is bij een moordopdracht dan is het einde zoek, grotere bestuurlijke decadentie bestaat er niet.Dit zijn de mensen die aan de leiding staan van de huidige Venezolaanse staat, drugshandelaars, witwassers, dieven en moordenaars. Ik heb het al vaker gezegd, de strijd tegen deze Venezolaanse regering is geen politieke strijd, het is een gevecht tegen de georganiseerde misdaad. Ik erger mij dan ook mateloos aan die groep bekrompen en eerloze politici hier op Curaçao die vinden dat onze regeringsleiders moeten gaan soebatten met deze bandieten in de waan verkerende dat de juiste diplomatieke aanpak de Venezolaanse regering zou kunnen overtuigen om de tegen de eilanden genomen blokkademaatregelen op te heffen. Het heeft weinig zin om diplomatie in te zetten tegen criminelen, die zijn daar niet gevoelig voor en werken in stramienen die bepaald worden door volstrekt andere (afpersings)regimes. De recent uitgevaardigde totale blokkade heeft overigens ook niets te maken met bestrijding van sluikhandel of afstraffing van het Koninkrijk wegens ondersteuning van de door de EU uitgevaardigde sancties. De maatregel is enkel een vergelding voor de Nederlandse weigering om Mata Figueroa, een ex-generaal uit het Venezolaanse leger die zwaar betrokken is bij de drugshandel, te accrediteren voor de post van consul op Aruba. Maduro’s regering heeft een dergelijke randfiguur op die buitenpost nodig voor het faciliteren van hun drugsmokkel en witwaspraktijken en Nederland (en de VS) weet dat en werkt daar terecht dus niet aan mee. Politici als Schotte, Wilsoe, Moses en Córdoba moeten goed beseffen dat met al hun inspanningen om zo veel mogelijk Maduro’s hielen te likken zij het voor Curaçao steeds moeilijker maken om uit de greep van de georganiseerde misdaad te blijven. Het is dan ook zeer verstandig van onze premier om afstand te bewaren en het diplomatieke spanningsveld met Venezuela voorlopig aan het Koninkrijk over te laten. Ook doen wij er goed aan om net als Maibort Petit dat altijd heeft gedaan, ons dapper te weren tegen de opkomst van de Zuid-Amerikaanse drugsmaffia. Curaçao kan immers kiezen voor een lafhartig verval tot een anarchistisch roversnest of voor kranig verzet tegen de dreigende greep van de internationale drugsmaffia. De komende generaties op ons eiland zullen de gevolgen ondervinden van onze keuze. Laten wij een standvastig en dapper Curaçao ontwikkelen en voorbeeld nemen aan Maibort, dat kleine vrouwtje dat beduidend meer guts in haar lijf heeft dan alle voornoemde oppositerende politici tezamen.

George Lichtveld,

Curaçao

ADBrief 800

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).