Het College financieel toezicht (Cft) geeft Curaçao tot 22 januari de tijd om te reageren op bevindingen omtrent de nationale financiële situatie. Ongetwijfeld wordt een momentum gevormd voor aanhangers van corruptie, die het land de das om doet. Voordat een nieuwe hetze het levenslicht aanschouwt en danspartner wordt van de Chinese blamage en overbuurman Maduro, moet de situatie dan ook op nuchtere wijze worden geanalyseerd.
De huidige overheidsproblemen zijn niet in de eerste plaats ontstaan door inning van belastinggelden maar door misbruik van belastinggelden. Ik juich de mogelijke aanwijzing dan ook toe. Het gaat hier immers om een activering van een wapen ten goede van onze gemeenschap, die het slachtoffer wordt van schandalige criminele acties tegen het welzijn van het land. Een nieuwe startup houdt immers in dat men nagaat wat een gezonde situatie in de weg staat.
Rekening houdende met de realiteit dat in een rovershol het woord ‘criminaliteit’ taboe is zodat plastic witte boorden hun kleurtje kunnen behouden, wens ik dieper in te gaan op mijn stelling.
Ons financieel welzijn is niet in handen van een minister of een regering. Ons financieel welzijn is verankerd in de Comptabiliteitsverordening waarin de bewaking en controle van gemeenschapsfondsen door de onafhankelijke Algemene Rekenkamer Curaçao is geregeld. De Staten van Curaçao beschikken dus over de benodigde instrumenten om hun recht van budget uit te oefenen.
Nationale uitgaven worden dagelijks bijgehouden door de Algemene Rekenkamer, die bekend dient te zijn met alle onkosten die op naam van Land Curaçao worden gemaakt conform ‘s Lands begroting. Men mag niet van de begroting afwijken en men mag geen misbruik maken van ‘s Lands kas. Overtreders belanden conform de wet in de gevangenis.
Curaçao is in een vicieuze cirkel geraakt nadat Nederland voor de sanering van de buitenlandse schuld heeft gezorgd. In 2010 is Curaçao vrijgemaakt van ‘Antilliaanse lasten’ maar vooral van gigantische maandelijkse aflossingen van de Antilliaanse staatsschuld, die de Antillen en Curaçao heeft verlamd.
De geschiedenis van de 20ste eeuw bevestigt hoe een goede administratieve aanpak van Curaçao de opbouw van een economisch welvarend land heeft bewerkstelligd. De internationaal erkende Nederlandse diploma's voor lokale experts, die conform hoog aangetekende Europese wetten, verankerd in onze grondwet, aan de slag zijn gegaan.
Jammer genoeg moeten de lokale experts met internationale kennis zich waarmaken in de private sector daar de publieke sector een afsluitdijk voor expertise heeft gebouwd. Politieke benoemingen hebben geleid tot vernietiging van kennis, integriteit en kwaliteit in het bestuurlijk apparaat waar politici en begunstigden een vinger in de pap houden.
Wij zitten nu met het resultaat. De plundering waaraan onze nationale fondsen zijn blootgesteld, geeft direct antwoord op de vraag waarom onze economie een langzame dood sterft.
De Comptabiliteitsverordening, het hart van ons financieel welzijn, is aangetast door fatale ingrepen. Administratieve criminaliteit heeft de toevoer van noodzakelijke middelen om het sociaal welzijn te garanderen vermoord waardoor onze economie doodbloedt. Het volk heeft geen geld om de economie te ondersteunen en de economie heeft geen financiële draagkracht meer om de sociale noden te financieren. Een dagelijkse stroom van valuta naar de thuislanden van gastarbeiders vanuit werkloos Curaçao, doet de Belastingdienst de das om.
De huidige situatie is dan ook direct te wijten aan gebrek aan bewaking en controle van de gemeenschapsgelden. Waar zijn de daders van de overtredingen? Ze kunnen veelal genieten van hun aandeel in de ontwikkeling van een roversmentaliteit. Aqualectra, Curaçaohuis, raffinaderij treden onder andere op de voorgrond. Achter kruimeldiefstal en -corruptie gaan wij al jaren niet meer aan.
Indien aanwijzing inhoudt dat wij gedegen bewaking en controle van gemeenschapsgelden krijgen, zeg ik direct ‘ja’. Wij moeten terug naar de geordende maatschappij, waar de fatsoenlijke burger niet mag opdraaien voor de gevolgen van criminele handelingen zoals overtreding van de Comptabiliteitsverordening.
Jeannette L. Cratz,
Curaçao

ADBrief 800

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).