GreenTown staat open voor suggesties en commentaar. After all - GreenTown is van ons en voor ons. Over het punt dat de discussie over de toekomst van Isla op Curaçao dient te worden gevoerd zijn we het eens. Dat was ook de kritiek van mevrouw Mensing, een paar weken geleden. De politieke en staatsrechtelijke werkelijkheid ligt toch wat anders dan mevrouw Mensing en het hoofdredactioneel commentaar vrijdag van het Antilliaans Dagbladschetsen.
De directe aanleiding voor de brief van GreenTown aan de Tweede Kamer (die overigens in afschrift, vertaald in Papiaments naar de voorzitter van de Staten, Mike Franco is verstuurd) was de discussie tussen de Tweede Kamerleden Van Raak, Hachi, Van Laar en Bosman met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Kamerlid Van Raak suggereerde dat de minister de mogelijkheid moest onderzoeken Isla te verkopen aan de Venezolanen. En aangezien deze optie volgens Van Raak zelf, tot op heden door de Verenigde Staten is tegengehouden, diende de minister de Amerikanen maar om toestemming te vragen. Samengevat: In het Nederlandse parlement werd een Koninkrijksminister aangesproken om zich te mengen in een autonome aangelegenheid van het Land Curaçao, door gebruik te maken van bevoegdheden die op Koninkrijksniveau liggen.
En zo wordt er dan in de Tweede Kamer gesproken over Curaçaose aangelegenheden waar de Kamer maar de helft vanaf weet. Om die reden is het gerechtvaardigd dat de GreenTown Curaçao-tak in Nederland, die de verduurzaming van Curaçao als statutaire doelstelling heeft, reageert op uitspraken van Tweede Kamerleden in een discussie in de Tweede Kamer.
Overigens is de ‘hulp’ waar om is verzocht marginaal. In de brief staat heel expliciet aangegeven dat de bevoegdheden van de Tweede Kamer beperkt zijn. Er kan dus niet veel meer worden gevraagd dan politieke druk om de Curaçaose regering te bewegen de besluitvorming over de toekomst van de Isla zorgvuldig en transparant te laten verlopen.
Feit is wel dat de brief naar de Tweede Kamer de discussie weer heeft aangezwengeld. Zie en hoor onder meer de reactie van PS-Statenlid Sherwin Leonaro een paar dagen geleden.
Het ‘ludieke’ offer van twee gulden voor de raffinaderij is niet veel anders dan wat Shell onze overheid 25 jaar geleden geboden heeft. Ook GreenTown is bereid haar hele visie te delen, een masterplan te laten maken, financiering binnen te halen en de ontwikkeling op zich te nemen zonder bij de overheid voor geld aan te kloppen, maar heeft daarvoor wel medewerking nodig.
Laten we niet vergeten wat een kleine groep Yu di Kòrsou’s, die zich belangeloos, met weinig financiële middelen, met hart en ziel op Curaçao en in Nederland met hard lobby- en denkwerk heeft bereikt. Zonder hen was er geen discussie. Zonder hen waren er geen duizenden volgelingen die veel meer in een duurzame economische ontwikkeling voor Curaçao geloven dan een Isla. Deze steeds groter wordende groep zal nog feller worden en nog vaker van zich laten horen. GreenTown gaat niet meer weg.
Daar waar de lokale politiek vooral visieloos een status quo-strategie hanteert en de Isla het hand boven het hoofd houdt, werken ambitieuze Curaçaose, Nederlandse en internationale professionals en vrijwilligers die het beste voor hebben met Curaçao aan een duurzame economische oplossing voor de huidige en toekomstige inwoners dag en nacht. Ze bieden Curaçao een beter perspectief.
Andrés F. Casimiri (voorzitter GreenTown Curaçao) en Nasha Desbarida (voorzitter GreenTown Curaçao Nederland)

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).