De onlangs aangenomen Reparatiewet bvz (basisverzekering ziektekosten) is met name bedoeld om de gepensioneerden te ontlasten. Dat ouderen meer premie betalen over het inkomen als werkenden, waardoor volgens Statenlid Omayra Leeflang gedaan wordt aan leeftijdsdiscriminatie, wordt door minister Ben Whiteman afgedaan met de opmerking dat de ouderen ook meer zorgkosten hebben. Ik denk dat dit slechts een mening is van minister Whiteman die hij niet cijfermatig kan onderbouwen.
Mensen met een hogere opleiding en/of inkomen hebben bij diverse studies juist lagere zorgkosten en tevens een significant langere (gezonde) levensduur, waardoor zij, en dit punt heb ik in de discussies nog niet gehoord, tevens langer bijdragen aan een gezond financieel systeem. Volgens een RIVM-rapport uit 1993 (zie mijn publicatie ‘risico’s bij individuele verzekeringen’ uit 1994, verschenen in de afscheidsbundel prof. G.W. de Wit: Heterogeniteit in verzekering) is bijvoorbeeld het percentage rokers met lagere opleiding zo’n tweemaal zo hoog als dat van hogere opleiding; dit leidt natuurlijk voor hogere leeftijden tot hogere zorgkosten. RIVM staat voor Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne. In het RIVM-rapport wordt aangetoond dat leefstijl, fysieke omgeving en endogene factoren (en de interactie hiertussen) van belang zijn voor het optreden van suikerziekte, beroerte, coronaire hartziekten, cara en longkanker. De hoogste gezondheidskosten doen zich meestal voor in het overlijdensjaar. Het is nodig deze kosten beheersbaar te maken door verzekerden zo lang mogelijk in eigen omgeving te verzorgen. Ook zouden artsen grenzen moeten stellen aan de behandeling van patiënten, waarbij herstel is uitgesloten.
Mensen met een laag sociaaleconomische status leven bijvoorbeeld gemiddeld 4,5 jaar korter. Bij gebrek aan postcode, zou men op Curaçao een onderscheid kunnen maken naar woonwijk.
Het verhogen van de premiegrens tot 150.000 gulden heeft tot doel te zorgen dat de reparatie budgetneutraal is. Het heeft niets met verzekeren te maken, want verzekerden met een dergelijk inkomen zouden juist een lagere premie moeten betalen dan iemand met een minimuminkomen. Als men iets dergelijks wil bereiken, zou dat moeten via de inkomstenbelasting, waarbij dan ook rekening kan worden gehouden met het feit dat deze groep ook al een hoge avbz-premie (algemene verzekering bijzondere ziektekosten) betalen, waarvan zij denk ik in de praktijk totaal geen profijt trekken.
Dat de situatie op Curaçao erg extreem is, maakt vergelijking met Nederland duidelijk. In Nederland is de verplichte basisverzekering ziektekosten (met meer rechten dan op Curaçao) al aan te schaffen voor 100 euro per maand. Iemand met een inkomen van 150.000 gulden betaalt op Curaçao na acceptatie van de reparatiewet zo’n 800 gulden per maand. In Nederland betalen gepensioneerden ook geen awbz-premie, de tegenhanger van de Curaçaose avbz. Dat is op zich natuurlijk prima, als een goede verantwoording wordt gegeven van de ontvangen gelden.

Prof. dr. Henk Wolthuis (emeritus hoogleraar Actuariaat UvA Amsterdam), Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).