‘Zonnepanelen op schip en toren’ kopt uw krant van zaterdag 25 oktober. Ik juich het toe dat steeds meer bedrijven overgaan op het natuurlijke gebruik van de enorme energiebron die wij dagelijks op Curaçao hebben en waarvan het grote voordeel is dat ze voortkomt uit een onuitputtelijke bron en niet vervuilend is voor ons milieu.
Toch wil ik even teruggaan naar augustus jongstleden toen Statenlid Cleopa aan minister Jardim vragen stelde over het installeren en gebruiken van zonnepanelen bij particulieren wat zelfs resulteerde in een tijdelijke ‘stop’ op het afgeven van vergunningen door Aqualectra. Ik meen zelfs dat Cleopa het had over ‘rijke mensen die zonnepanelen lieten installeren’? Er zou een herijking plaatsvinden door Jardim voor wat betreft het vrij kinderachtige rekensommetje door Darrick Jonis van Aqualectra opgesomd van 36 en respectievelijk 42 cent per kWh.
In mijn ingezonden stuk van augustus merkte ik het volgende op: ,,Burgers die zonnepanelen hebben laten plaatsen, waarbij ondergetekende, zijn mensen die bewust hiervoor hebben gekozen en bewust leven; ook zijn er veel mensen die vaak gewone leningen dan wel groene leningen hebben afgesloten om zonnepanelen aan te schaffen. Nu blijken we dus weer terug bij af met deze regering voor wat betreft ons milieu, omdat deze regering niet vooruit kan denken, ad hoc, that’s it. De waan van de dag. Zowel Cleopa als Jardim gaan volledig voorbij aan het feit dat grote bedrijven grote kortingen op hun energie krijgen, dat er legio burgers zijn die jarenlang illegaal aftappen, dat het al jaren wanprestatie leveren van Aqualectra nu duidelijk wordt afgewenteld op een aantal mensen op het eiland die toevalligerwijze wel hart voor het milieu hebben en dan ook wel in de breedste zin van het woord.
Dat er dag in dag uit straatlantaarns branden vindt Jonis schijnbaar wel een normale gang van zaken. Overigens over missers gesproken! Misschien zouden we op Curaçao er eindelijk aan moeten denken om meer marktconform te gaan werken door meer energiebedrijven op het eiland de gelegenheid te geven zich te kunnen vestigen, snel loskoppelen van de regering is een must.” Einde citaat.
Nu heb ik als burger recht op te weten wat bedrijven betalen aan kWh en wat Aqualectra samen met het ministerie van Financiën in petto heeft voor particulieren die leningen afsluiten, en nodig ik Jonis en vooral vragensteller Cleopa uit hierop publiekelijk in deze krant te reageren.
J. Martina, Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).