Het oordeel van de Raad van Advies van Aruba dat er geen rechtsbasis is voor het door de Rijksministerraad via een aanwijzing aanhouden van de Arubaanse landsbegroting is wellicht juist, maar is vooral voer voor juristen en politici.
Buitengewoon jammer dat deze aanwijzing een regering treft die het, naar lekenoordeel althans, niet eens zo slecht deed. Een op basis van overleg bereikte consensus over de dwingend te nemen maatregelen in de financiële sfeer, zou veeleer op zijn plaats zijn geweest.
De doorsnee burger, die zich vooral zorgen maakt over de in Caribisch Nederland dreigende teloorgang van de rechtszekerheid, die getuige de toelichting bij de aanwijzing aan Sint Maarten, zelfs de justitiële kringen treft, maakt zich minder druk om de in de Caribische porseleinkast ronddravende Nederlandse olifant, dan om het schrikbeeld van een Caribisch Nederland met Theo Heyliger als de beoogde premier van Sint Maarten, Gerrit Schotte als de beoogde premier van Curaçao, Glenbert Croes als de beoogde premier van Aruba met de heer Nicolás Maduro van Venezuela als de leidsman van dit drietal. Voorwaar een grimmig toekomstbeeld.
Van de aan Curaçao opgelegde aanwijzing merk ik in mijn persoonlijk leven slechts iets, wanneer ik de krant open sla en lees dat er een sluitende begroting is ingediend. Ik ben daar best blij mee. Volgens mij ondervinden slechts politici, die nu niet meer ongestoord hun gang kunnen gaan last van deze aanwijzing, terwijl de doorsnee burger nauwelijks weet wat er gaande is.
Deze aanwijzingen zijn voor mij dan ook slechts het sluitstuk van een ‘GRIMMig’ sprookje: Want toen kwam de olifant met zijn lange snuit en blies het verhaaltje uit.
J.M. Eustatia,
Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).