Curaçaoënaars lopen groot risico bij reizen. Tot mij wendde zich een herstelde, maar uiterst bezorgde reislustige cliënt, die in Suriname een hartaanval had gekregen. Hij was op reis gegaan met een reisverzekering van de Guardian Group, voorheen Fatum, met de duurste dekking voor medische kosten. Je weet immers maar nooit...
Bij het afsluiten van de verzekering heeft de medewerker van Guardian aan cliënt uitgelegd ‘dat hij voor ziektekosten verzekerd is en alles wat de SVB niet vergoedt, wordt door Guardian betaald’.
Na de hartaanval gaf Guardian de bezorgde partner, die op Curaçao was gebleven, als raad mee: ,,Schiet alle ziekenhuiskosten in Suriname voor. Alles wat de SVB niet betaalt, wordt door Guardian vergoed”. Ook aan de partner werd voor vertrek naar Suriname nog snel een Guardian-reisverzekering verkocht, met medische dekking.
Na terugkeer - en nadat alle ziekenhuisrekeningen met een creditcard waren voldaan - wil Guardian ineens toch niets betalen aan cliënt. ,,De reisverzekering is maar een aanvullende verzekering”, zo zegt Guardian nu. Volgens Guardian is niet voldaan aan de verplichting van de klant, dat deze een normale verzekering heeft, die in het buitenland dekking biedt. ,,Dus Guardian hoeft niets te betalen. Lees het maar na in de polisvoorwaarden”, zo redeneert Guardian.
Dat juist Guardian Group als professionele verzekeraar met een maatschappelijke zorgplicht weet, of behoort te weten, dat de wettelijk verplichte basisverzekering (bvz) sinds 1 februari 2013 geen dekking in het buitenland biedt, en zij dus willens en wetens een verzekeringsproduct verkoopt dat niet deugt (immers circa 80 procent van de inwoners van Curaçao valt onder de bvz-regeling), moet zij nu maar aan de rechter gaan uitleggen. Intussen wordt wel een trouwe klant met een hartaandoening - en potentieel heel veel andere klanten die nu weer op vakantie gaan - door Guardian ernstig financieel getroffen, voor duizenden dollars aan medische kosten.
Reist u naar het buitenland en wilt u niet met eventuele medische kosten blijven zitten? Eis dan van uw verzekeraar een reisverzekering die werkelijk de ziektekosten in het buitenland dekt. Andere verzekeraars bieden deze namelijk wel aan. Voorkom dus dat uw vakantie naast de medische narigheid ook nog eens onverwacht een heel dure reis gaat worden!
Want mét de reisverzekering van Guardian Group bent u tóch niet verzekerd tegen ziektekosten!
Richard Pols,
Curaçao

Mr Richard Pols is advocaat te Curaçao en behandelt veelvuldig letselschade- en verzekeringszaken tegen commerciële verzekeraars.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).