Minister van Financiën José Jardim van Curaçao heeft onlangs de ‘Aanschrijving fiscale behandeling verplicht gestelde voorzieningen bank- en kredietinstellingen’ gepubliceerd, waarin duidelijkheid wordt verschaft ten aanzien van de fiscale aanvaardbaarheid en de behandeling van de algemene en de specifieke voorziening dubieuze debiteuren bij deze instellingen.
De belastingadviseurs van KPMG Meijburg Dutch Caribbean op Curaçao besteden hier aandacht aan in de jongste Tax Alert. ,,Deze aanschrijving betreft een schriftelijke bevestiging van de fiscale behandeling van de algemene en de specifieke voorziening dubieuze debiteuren conform fiscale regelgeving over het goed koopmansgebruik.”
De noodzaak voor deze aanschrijving was ingegeven, leggen de fiscalisten van KPMG Meijburg uit, door het feit dat er in de fiscale praktijk onduidelijkheden bestonden over de toepassing van de fiscale regelgeving, vooral het begrip ‘goed koopmansgebruik’, bij de waardering van kredietvorderingen van bank- en kredietinstellingen op Curaçao.
In deze aanschrijving van Jardim zijn in het bijzonder de volgende punten betreffende de fiscale waardering van de kredietportefeuilles van de voornoemde instellingen bevestigd:
- de voorzieningen die bank- en kredietinstellingen per balansdatum op basis van de richtlijnen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) verplicht dienen te vormen - de zogeheten ‘General Provision Loan Losses’ en ‘Specific Provision Loan Losses’ - kunnen bij het bepalen van het fiscaal resultaat volledig in aanmerking worden genomen. Voor fiscale doeleinden kwalificeren deze voorzieningen voor wat betreft hun kenmerken en de risico’s die zij geacht worden te dekken als algemene voorziening dubieuze debiteuren respectievelijk specifieke voorziening dubieuze debiteuren;
- bij de vorming van de voorzieningen voor dubieuze debiteuren mag slechts één keer rekening worden gehouden met een (gedeelte van een) vordering. Bij de specifieke voorzieningen is zowel de waardering op individuele basis als de gezamenlijke waardering van vorderingen toegestaan. Het voorgaande houdt in dat indien bij de specifieke voorziening reeds rekening is gehouden met een gedeelte van een vordering, dan kan slechts het resterende bedrag van de vordering worden meegenomen voor de vorming van de algemene voorziening;
- de vorming van een algemene voorziening dubieuze debiteuren ten laste van het fiscale resultaat van bank- en kredietinstelling is toegestaan. Deze voorziening dient betrekking te hebben op dekking van de oninbaarheidsrisico’s van de verstrekte geldleningen en op de risico’s van kredietverliezen die niet specifiek zijn beoordeeld. De minister heeft eveneens bevestigd dat zowel bij de vorming van de algemene voorziening dubieuze debiteuren als bij de vorming van de specifieke voorziening dubieuze debiteuren op collectieve basis, uitgegaan mag worden van de door de CBCS voorgeschreven ervaringscijfers. Deze ervaringscijfers worden namelijk gedragen door ervaring en algemeen inzicht van CBCS in de economische toestand;
- de hiervoor omschreven regelingen zijn ook van toepassing op voorzieningen die genoemde instellingen voorafgaand aan de ingangsdatum van deze aanschrijving op basis van de richtlijnen van de CBCS aangaande het dekken van oninbaarheidsrisico’s en de risico’s van toekomstige kredietverliezen hebben gevormd en die per die datum op hun balans voorkomen.
Met deze bevestiging heeft de minister terugwerkende kracht toegekend aan de aanschrijving, waardoor hetgeen in deze aanschrijving is uiteengezet ook van toepassing is op nog niet definitief vaststaande aanslagen.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).