Door Annemarijke Bach Kollingannemarijkebachkolling

Koperdiefstal is een groot probleem op Curaçao. Vooral stroom-, netwerkkabels en leidingen vormen een doelwit.
Het nutsbedrijf Aqualectra luidde eerder dit jaar de noodklok. Aqualectra gaf aan dat zij niet kan garanderen dat stroomstoringen die worden veroorzaakt door koperdiefstal, tijdig worden opgelost. (En dat is geen pretje in deze tijd van het jaar.) Volgens het management van Aqualectra is in de maand augustus van dit jaar alleen al voor 100.000 gulden aan koper gestolen. In totaal zou Aqualectra dit jaar 700.000 gulden schade hebben geleden. Er is een speciaal onderzoeksteam gevormd door onder andere Aqualectra, de Isla-raffinaderij en het Openbaar Ministerie, om koperdiefstal aan te pakken.
Ook werkgevers hebben te maken met koperdieven. In een recente uitspraak werd een gedetacheerde werknemer op staande voet ontslagen omdat hij koperdraad van zijn werkgever had gestolen. De werknemer was werkzaam op detacheringsbasis bij het chemiebedrijf DSM. Zijn werkzaamheden bestonden uit het schoonbranden van gebruikte mallen in een verbrandingsoven. Op een dag werd de werknemer betrapt bij het schoonbranden van een aantal meters koperkabel. Collega’s hadden aan de bel getrokken nadat zij een harde ‘plof’, een steekvlam en stankoverlast hadden waargenomen. De werknemer had de oven gebruikt om de kunststof mantel af te branden van een stuk koperkabel, om de ‘schone’ koper vervolgens af te kunnen voeren van het DSM-terrein voor eigen gebruik. Daarmee heeft de werknemer de veiligheidsregels overtreden. Bovendien heeft dit geleid tot een gevaarlijke situatie, aangezien de vrijkomende dampen in de open ruimte terecht zijn gekomen. De werknemer werd op staande voet ontslagen. Hoewel de economische waarde van het koperdraad gering is, vond de rechter het van belang dat de werkgever er op moest kunnen vertrouwen dat haar bedrijfseigendommen veilig waren en niet zouden worden gestolen. Ook het feit dat de werknemer de veiligheid van anderen in gevaar had gebracht, woog zwaar.
In een andere zaak mocht een koperdief niet op staande voet ontslagen worden. In die zaak ging het om een werknemer die geruime tijd (circa 16 jaar) als magazijnmedewerker werkzaam was. Deze werknemer had op structurele basis aluminium- en ijzerafval weggenomen. Hij verkocht het afval aan een opkoper en verdeelde de opbrengst met een collega. De werknemer werd op staande voet ontslagen. Dit ontslag hield geen stand omdat er binnen het bedrijf een gedoogcultuur heerste waarbij restafval ten eigen bate mocht worden verkocht. De rechter vond een ontslag op staande voet daarom een te zwaar middel.
Ook in een andere zaak werd een hulpmonteur bij een installatiebedrijf betrapt op het meenemen van koper en andere restmaterialen. In dit geval had de werknemer een kwaliteitshandboek ontvangen en ondertekend. In dat handboek stond duidelijk opgenomen dat restmaterialen terug moeten naar het magazijn. Omdat met regelmaat door werknemers restmateriaal mee naar huis werd genomen heeft de werkgever alle werknemers een brief gestuurd waarin wordt gewezen op het kwaliteitshandboek. Nadat de werknemer met behulp van camerabeelden werd betrapt op diefstal van restmaterialen, heeft hij een berisping ontvangen en wordt hij gewaarschuwd dat de volgende keer een ontslag op staande voet volgt. Enige tijd later gaat de werknemer weer over de schreef. Hij verklaart: ,,Zelf koper brengen is al het hele leven zo. Dat heb ik van oudere monteurs geleerd. (...) Ik ben zo opgegroeid, het zou best kunnen dat het fout is. Het is niks, voor mij is het normaal.” De werknemer wordt echter op staande voet ontslagen. De rechter oordeelt echter dat uit het kwaliteitshandboek duidelijk blijkt dat de werknemer restmaterialen terug moet brengen. De werknemer had beter kunnen weten en is ook gewaarschuwd zodat hij terecht op staande voet is ontslagen.
Kortom, werkgevers die willen optreden tegen koperdieven of (rest)materialen doen er dus goed aan om een duidelijk beleid vast te leggen en dit beleid ook consistent te handhaven.
Mr. Annemarijke Bach Kolling is advocaat/partner bij Spigt Dutch Caribbean advocaten.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).