Het zal wel een zeer opgeluchte minister Plasterk zijn geweest die afgelopen maandag na ontvangst van de tussenrapportage van het Cft deze direct naar de Tweede Kamer doorzond. De aanbiedingsbrief liegt er niet om, als ik lees: ,,De quick scan bevestigt het standpunt dat de Rijksministerraad reeds geruime tijd heeft ingenomen ten aanzien van de begroting van Aruba.”
We moeten echter niet vergeten dat deze ophef - ik doel met name op de hongerstaking van de Arubaanse premier en de internationale aandacht die deze trok - misschien was voorkomen, als Plasterk op eigen houtje de afgesproken gemengde toetsingscommissie niet had vervangen door het Cft. Het Arubaanse kabinet wilde immers zelf al, getuige berichten in de pers, over de begroting praten en heeft al een vertegenwoordiger naar voren geschoven als lid van de gemengde toetsingscommissie. Na de onnodige actie van Plasterk kon het Arubaanse kabinet, welke zich in het gelijk waande, geen kant op: intern appel zou zijn afgewezen, de gang naar de Raad van State werd gestuit en er waren geen andere mogelijkheden van conflictbeheersing zoals het Statuut voorschrijft in art. 12a en 38a. Hoe anders zou Aruba zich als een van de kleinere landen in het Koninkrijk kunnen verdedigen, als de Rijksministerraad - alle 13 Nederlandse minister plus de 3 Gevolmachtigde ministers, besluiten worden met meerderheid der stemmen genomen - besluit om per aanwijzing de kleinere staten te gaan regeren ongeacht hun autonomie? Het is dan niet ondenkbeeldig dat Nederland deze kleinere landen op deze wijze makkelijk de onafhankelijkheid in kan pesten.
Overigens zijn ook de kleinere landen debet aan het ontbreken van de invulling van art. 12a en 38a. En van het nog niet voldoen aan de motie Sulvaran. Het is immers de vraag in hoeverre zij actief bezig waren om dit onderwerp op de agenda van de Rijksministerraad te krijgen.
Tot slot nog steeds mijn verwondering over het uitblijven van het standpunt van de Tweede Kamerfractie van de PvdA over deze hele kwestie, vakantie of niet. Nog even en dan doet die mening er niet meer toe.
Ruben Severina,
Nederland

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).