Eind maart 2008 schreef Andres Casimiri, een van de initiatiefnemers van GreenTown Curaçao, onderstaande bijdrage. Het is volgens GreenTown zelf ‘frappant hoe actueel het nog is’, hoewel al weer zes jaar geleden.

Isla openhouden is een kwestie tussen goed of slecht. Tussen hoe het is en hoe het kan. Tussen progressief aanpakken en achterblijven. We weten ondertussen dat Isla/PdVSA de oorzaak is van 18 doden per jaar. We weten dat de fijne zwarte stof, die Isla/PdVSA elke dag weer onze lucht inblaast, ver boven de toegestane waarde is. Op zich genoeg reden om de Isla definitief te sluiten. Mediocre bestuurders en raffinaderijbonzen vinden doden en vervuiling schijnbaar niet genoeg. Laten we het daarom van de economische kant bekijken.
Schoonmaak en nieuwbouw van het Isla-gebied brengen onmiddellijk een lange periode van economische bloei voor Curaçao. Deze zal vele malen groter zijn dan Isla/PdVSA ooit zal kunnen opbrengen. De dag nadat Isla/PdVSA, of rechter, besluit de raffinaderij stil te leggen, stijgen real estate-prijzen in Marchena, Wishi, Habaai, Buena Vista, Blauw en Jan Doret. We zien snel nieuwbouwactiviteiten van hotels en appartementen aan het binnenmeer van Piscadera. Een honderdtal randindustrieën zullen als paddenstoelen verrijzen. Het zal vele malen meer zijn dan de huidige groep die aan Isla/PdVSA leveren.
Aan het Schottegat, tussen Biesheuvel en Palu Blanku, ligt een streek, van 400 hectare met een voortreffelijke havenstad-infrastructuur: verharde wegen, kanalen en 1.000 meter kade waar minstens 20 kleinere cruiseschepen, megajachten en grote plezierboten aan kunnen meren. Het gebied beschikt al over een eigen elektriciteitscentrale. Waar nu stalen tanks en stalen gevaartes staan, kunnen straks geweldige tropische parken worden aangelegd. Tussen al dat groen, rijzen prachtige moderne winkelgalerijen, theaters, hotels, kerken, sportcomplexen, woonhuizen en appartementen. Een moderne stad met ware kanalen vervangt de oude Asiento Plantage. Een moderne nieuwe stad van wereldformaat. Wat er ook komt, wat voor een doel we er aan geven, en hoe het ook gaat heten, het is onze eigen vooruitblikkende zienswijze en aanpak die straks moet zorgen voor de grootste economische opleving die Curaçao ooit heeft meegemaakt. Dit wordt een groei die tot ver in de toekomst na zal klinken. Een ontwikkeling die Curaçao, voor eens en voor altijd haar unieke plaats zal geven in het Caribisch gebied.
De diversiteit aan jachten, boten en schepen die aanmeren zullen er voor zorgen dat alle bestaande marine- en randbedrijven een verhoogde activiteit tegemoet gaan. De werkgelegenheid die met deze ontwikkeling gepaard gaat en de real estate-waarden van het gebied en het omringende bevuilde gebied zullen stijgen en het eilandgebied zal veel meer aan grondhuur, inkomsten-, grond- en winstbelasting binnenhalen, dan PdVSA ooit zal kunnen en willen betalen.
Milieudeskundigen en landontwikkelaars willen direct weten hoe het staat met de vervuiling en hoe dat aangepakt gaat worden. Dit is iets waar onmiddellijk aan gewerkt moet worden. Begin Shell hier aansprakelijk voor te stellen, ook al heeft de toenmalige regering met Shell ingestemd. Er is jurisprudentie om de zaak aan te vechten en te winnen. Ook PdVSA moet verplicht gesteld worden de boel straks schoon achter te laten. Met de baten uit de verkoop van de Isla, of de prijs van oud schroot, zal een startfonds opgezet dienen te worden om het hele terrein bouwrijp te maken.
We kunnen met de nee-zeggers mee blijven doen en negatief blijven. We kunnen ons volk blijven verloochenen. Besluitmakers draaien het volk een rad voor ogen uit persoonlijk belang of financieel gewin. Politici blijven op de rechten van het volk trappen. Het is nu kiezen. Gaan we door als voorheen of gaan we één front voeren om Curaçao vrij van stank en vervuiling te ontwikkelen tot een parel in het Caribisch gebied, met een gezonde, schone en welgestelde toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.
Laten we schone industrieën aantrekken. Laten we de economie opvijzelen. Laten we nieuwe woongebieden, stadsparken, scholen en winkelcentra, op het Asiento-terrein creëren, zodat onze natuur buiten de stad voor de toekomst ongeschonden blijft.
De Isla is van ons, de burgerij. Wij moeten nu snel beslissen wat er mee gedaan dient te worden. Niet de Isla, niet de PdVSA. Maak een duidelijke keus. Vóór of tegen, laat van je horen.

Andres Casimiri publiceerde deze opiniebijdrage onlangs weer op zijn Facebook-pagina.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).