Dat onze minister-president, Ivar Asjes, een goede leerling is van Machiavelli hebben we wederom deze week kunnen constateren. De overheid ontwerpt een Landsverordening basisverzekering ziektekosten (bvz) met een onevenredig hoge premiedruk voor gepensioneerden. De overheid laat de ambtenaren daarbuiten, bang voor de druk van de vakbonden.
Nu verzoekt Asjes de ambtenaren om mee te werken bij een eventuele overgang naar de basisverzekering, omdat anders de premie voor de gepensioneerden niet omlaag kan. Machiavelli is er niets bij; zet de ene groep op tegen de andere en je hebt weer tijd gewonnen om reparatie van de wetgeving te vertragen. Divide et impera!
Laat ik voorop stellen dat ik vind dat de ambtenaren ook gewoon onder deze regeling moeten vallen, maar om nu de ene partij tegen de andere uit te spelen, is zeker geen voorbeeld van fair play.
Wat is nu zo onrechtvaardig tegenover de gepensioneerden.
1. De gepensioneerde betaalt 10 procent over <I>al zijn verdiensten<I> (pensioen + andere inkomsten) Downright robbery! De actieve ambtenaar betaalt 3,6 procent over zijn <I>ambtelijk inkomen<I>.
2. De gepensioneerde heeft geen werkgever die een gedeelte van zijn premie betaalt. Je zou nu de vraag kunnen stellen: Wie is eigenlijk de werkgever van een overheidsgepensioneerde? Ik zou zeggen: de overheid! De actieve ambtenaar (en trouwens alle werkenden) kunnen immers aanspraak maken op een werkgeversaandeel. Waarom nu de gepensioneerden discrimineren in dit opzicht?
3. De gepensioneerde is niet verzekerd in het buitenland. De actieve ambtenaar wel.
4. Om een bril vergoed te krijgen is een heel gehannes en als je een vergoeding krijgt, dan is het net genoeg voor een speelgoedbril.
De vraag doet zich dan voor: Wat krijg je nou voor die 10 procent? Laten we hopen dat de rechtszaak die Omayra Leeflang ten behoeve van de gepensioneerden heeft aangespannen, een oplossing zal brengen en het denken van onze minister-president weer op het rechte spoor zal zetten.
Hein van Maarschalkerwaart (actieve gepensioneerde)
Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).