Burgers van Land Kòrsou, wij zijn aandeelhouders in optima forma. Van passief burger tot actief aandeelhouder van ons Land Kòrsou. Dat is mijn motief van dit ingezonden artikel.
Met uitzondering van de acties, die ondernomen worden door ongeruste burgers (burger in het Grieks = polites).
Eigenlijk zouden we heel trots moeten zijn op het woord ‘politiek’. Het komt uit het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament:
Polis = stad, zo ook de plaats van de burgers.
Politieia = de rechten van de burgers
Politeuma = de burgerlijke regering (omvat ook het gehele civiele en sociale leven)
Politeuomai =( to Theo = voor God) Ik voldoe aan de plichten die ik tegenover God en de overheid heb
Polites = burger
In deze visie zijn wij burgers van het Land Kòrsou zeer verbonden met de politieke leiders, die wij hebben gekozen en van wie wij verwachten dat zij rekening en verantwoording afleggen over hun doen en laten. Dus, onze regeringsleiders moeten een kristalheldere transparante politiek voeren voor ons, de ‘aandeelhouders’ van dit Land Kòrsou.
Maar elke keer wordt de politiek zo ondoorzichtig als maar wat. Bij elk speerpunt van de regering zien we door het bos de bomen niet meer. Zo erg dat ik de politiek van onze tijd vergelijk met vuile olie die door alle geledingen van onze samenleving kruipt, met als gevolg dat de motor telkens hapert en zelfs stopt. Alles is gebaseerd op individualisme en egoïsme met als achtergrond het uitoefenen van macht. Macht, het tegendeel van liefde, omdat macht de mens misbruikt en uitbuit, terwijl liefde de mens bruto neemt, zoals de mens is. Deze negatieve politiek is niet meer de transparante regeerpolitiek, zoals ooit beoogd in het democratisch bestel. De onmacht, gepaard met onwil laat in de uitoefening van de regeerpolitiek veel te wensen over. Onmacht? O ja, neem nu even de ontwikkelingen ten opzichte van alle gepensioneerden, allemaal mensen, die in hun generatie voor de opbouw van de gemeenschap gezorgd hebben. Nu schijnen zij geen stem meer te hebben in het ‘kapittel’ en dus worden zij belast met premies, belastingen, die deze grote bevolkingsgroep zeker niet verdiend heeft. Daar tegenover alle actieve ambtenaren; de niet transparante politieke regeerders durven deze groep niet aan te vallen, want,…… dan krijg je ‘stront aan de knikker’ (sorry voor deze uitdrukking). Onder leiding van Omayra Leeflang worden er rechtszaken gevoerd in de hoop deze regeerders, die de naam ‘politici’ in mijn optie niet verdienen naar transparantie toe te bewegen of te dwingen.
Neem een ander punt. De Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (Pueblo Soberano) bespeelt het huidige kabinet met het grootste gemak. Dat hebben we in het verleden al vaak mee gemaakt. (Ik noem dit ‘omgekeerde politiek’). Nu weer op een manier alsof het Curaçaohuis op instorten zou staan. En de minister-president, die aan de leiband loopt van deze mevrouw, accepteert hiermee alle kosten, verbonden aan een totaal andere renovatie, die vele malen duurder uit zal komen. Ik verwijs naar een artikel in het Antilliaans Dagblad van zaterdag 26 april 2014. En wie worden de dupe van deze niet verantwoordelijke renovatie, goedgekeurd door de heer Asjes? Wij, de belastingbetalers, wij, die dus eigenlijk aandeelhouders in het politieke regeerbestel zijn, maar gewoonweg op alle fronten opzij geschoven worden. Wij betalen toch belastingen!? De politici houden elkaar op veel fronten in een negatieve balans. Ook op het gebied van sport, sociale en economische zaken, en ga het rijtje van bevoegdheden van de regering maar langs. De vorige regering, de eerste na het begin van het Land Kòrsou werd en wordt beticht van witwassen van gelden, waardoor ons Land naar de financiële afgrond ging en niets is gedaan om de werkelijke daders aan te pakken. Nu, de tweede regering met gigantische problemen zoals de criminaliteit met nog altijd geen transparantie over de moord op Helmin Wiels…. Nog altijd geen uitslag. Hebben we het over transparante politiek? Ik vind alles maar erg mistig!
Jan Jonkman-em,
Curaçao

ADletters logo

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).