Je hoeft niet gestudeerd te hebben om te voorzien dat Nederlandse universiteiten hun gedoogbeleid ten aanzien van studenten met een lokaal diploma op korte termijn zullen gaan stoppen.
Dit examenjaar wordt het derde achtereenvolgende jaar waarin onder anderen Curaçaose leerlingen niet hoeven te voldoen aan de verscherpte eisen voor het diploma, waar middelbare scholieren in Nederland dat wel moeten.
In Nederland is de toelaatbaarheid van onvoldoendes in het verplichte deel; dat wil zeggen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde in twee stappen belangrijk verminderd.
Mij is verteld dat er door universiteiten in Nederland vele pogingen zijn gedaan om het ministerie van Onderwijs alhier te overtuigen van de noodzaak deze veranderingen door te voeren, echter bij mijn weten tot nu toe zonder resultaat.
Hoe lang men die ongelijkheid en onrechtvaardigheid blijft tolereren weet niemand, maar het ongeduld neemt toe.
Deze wetenschap is dus van belang bij het kiezen van een middelbare school als ouders de mogelijkheid willen openhouden voor studie in Nederland.
Voor zover ik weet na rondvraag, is het Vespucci College de enige middelbare school op dit eiland waar een volledig gelijkwaardig Nederlands diploma gehaald kan worden.
Pauline Dinkelberg,
Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).