Onze Statenleden hebben ruim een jaar geleden het premiepercentage ziektekostenverzekering voor gepensioneerden gesteld op tien procent van ons jaarinkomen. Voor alle zekerheid voegt de SVB daaraan toe: ,,Met de aftrekposten wordt dus geen rekening gehouden.”
Dat dit een grove miskenning was voor alles wat gepensioneerden voor het land gedaan hebben is één ding. Dat werknemers die in dienst zijn drie procent premie op hun jaarloon betalen en wij tien procent op jaarinkomen zouden moeten betalen is een schande.
Nu lijkt het dat onze huidige regering begrip heeft voor ons, gepensioneerden, en ligt er bij de SER een voorstel om genoemd percentage van 10 procent te verlagen tot 6,5 procent. Let wel, niet om het percentage van 3 procent, dat door werkenden op hun jaarloon wordt betaald, te verhogen naar 6,5 procent, want dan zou de hele groep werkenden in staking gaan. Een ‘wapen’ dat wij, gepensioneerden, nu eenmaal niet hebben.
De regering wil niet de drastische stap nemen om ook alle werkenden onder dezelfde regeling als de gepensioneerden te laten vallen, dan kan ze als een daad van rechtvaardiging van haar voornemen jegens de gepensioneerden en liefde en begrip voor deze groep, tenminste ook alle ministers en Statenleden in deze premiekwestie gelijkstellen met de gepensioneerden.
Asina huntu nos ta chupa e preimu oftewel zo bijten we samen door de zure appel heen.
Sidney Joubert, gepensioneerde, Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).