Dominee Jan Jonkman schrijft in het AD van 6 januari dat hij door zijn krant bladerde en dat zijn ogen vielen op een artikel over de raffinaderij waarin stond dat die raffinaderij verschillende kerken hielp bij reparatiewerkzaamheden. Hij dacht toen, zo schrijft hij: ,,Wel, wel, dat is een gul bewijs van medeleven.” Zijn opgetogenheid duurde echter niet lang want hij kreeg, ik citeer, ‘de hik’. En wel van dit zinnetje waarin beschreven wordt welke denominaties door die raffinaderij zo gul werden bedeeld: ,,De rooms-katholieke kerk. De protestantse kerk. De christelijke kerken.”
Wat deed de dominee hikken? Het feit dat dat zinnetje suggereert dat de rooms-katholieke kerk en de protestantse kerk niet christelijk zijn. Dan volgt er een gloedvol betoog dat dat wel zo is.
Die raffinaderij is o zo gul! Achttien vroegtijdige doden per jaar. En dominee Jan Jonkman, een van degenen die pretenderen van het woord Gods aan de wereld kond te doen, zwijgt daarover, telt het geld dat door die moordenaar in zijn kerkelijke achterzak wordt gestopt en maakt zich kwaad over een ongelukkige formulering waardoor zou lijken dat de rooms-katholieke en de protestantse kerk niet christelijk zijn.
Ongelukkige formulering? De best mogelijke. Geen van die christelijke kerken, en daar vallen, geen vrees dominee Jan Jonkman, wat mij betreft ook de rooms-katholieke kerk en de protestantse kerk onder, heeft ooit die achttien doden en hun getroffen families in bescherming genomen.
Een gotspe dat u in uw betoog waarin u achttien jaarlijkse doden en hun families aan hun lot overlaat en PdVSA-centen verwelkomt, het lef had om Jezus te citeren. Dat u dat nou van een atheïst moet horen. Kennelijk weten die beter Jezus naar waarde te schatten dan degenen die zijn woord zeggen te prediken.
Hans van Hulst
Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).