Curaçaos grootste manipulator en demagoog is officieel verdachte in een witwas-fraude- en oplichtingszaak. Vreselijk zielig voor de man, maar daar heeft hij het zelf naar gemaakt. Het is dan ook terecht dat er onderzoek naar zijn praktijken wordt verricht en dus ook terecht dat op alle locaties waar deze man zaken verborgen of verduisterd kan hebben, invallen worden gedaan. Dat wordt bij alle verdachten van verduistering gedaan, dus ook bij onze brave verpersoonlijking van de MFK (Movementu Fatal pa Korsou).
Het is opvallend dat handlangers en hielenlikkers van verdachte meteen naar de plek des onheils komen. Waarschijnlijk om met eigen ogen te zien of ook niet hun duistere zaakjes aan het licht komen, zodat zij direct in samenzwering slappe excuses en vervolgplannen kunnen bedenken.
Welke intelligente geest heeft bedacht dat verdachte tonnen guldens heeft verdiend met het spelen van consultant? Consultant in wat? Witwassen, verduisteringspraktijken? Manipuleren? Valsheid in geschrifte? Verdachte heeft geen enkele opleiding afgemaakt en is consultant?
Zielig dat een ex-minister dan roept dat het einde op Curaçao nu zoek is. Dat toont aan dat hij zelf de weg volledig kwijt is. Het einde was al zoek, direct na het aantreden van hun eigen desastreuse kabinet met verdachte als grote roerganger. Zielig is ook een advocaat die zo mogelijk nog harder schreeuwt over het onrecht dat zijn cliënt wordt aangedaan. En een partijgenoot die in het parlement gaat huilen dat zijn grote baas onvoldoende medeleven krijgt. Wat een zielig gedrag vertonen deze lieden allemaal.
Maar echt zielig is het voor Curaçao dat moet leven met dit soort mensen die elke dag onwetende burgers ronselen voor een reforma-plan waarbij nog meer verduistering, witwaspraktijken, belastingontduiking en zelfs machtswellust op de loer liggen.
H. de Jong,
Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).