Tweede Kamerlid Bosman (VVD) legt uit over zijn voorstel tot verschillende kleuren van het paspoort: alle landen hebben een eigen vlag, eigen volkslied, eigen parlement en eigen taal en wat is er mis met een eigen paspoort als symbool van de eigen identiteit? Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Friesland of Limburg. Welnu, daar is het volgende mis mee, meneer Bosman.
Wij hebben allemaal binnen het Koninkrijk der Nederlanden dezelfde nationaliteit en hetzelfde paspoort. Het is niet het paspoort van Nederland, maar het paspoort van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat is ons fundament en zo is dat afgesproken in 1954 en vastgelegd in het Statuut, zie hiervoor ook de rijkswetten op het Nederlanderschap en de Paspoortwet. De toenmalige bewoners van de Nederlandse koloniën kregen hiermee de Nederlandse nationaliteit en het daarbij behorende paspoort. Daarnaast kreeg men de status van land binnen het Koninkrijk plus het recht op zelfbeschikking vastgelegd in de Verenigde Naties.
Wie zijn nu de bewoners van elk land? Alle daar woonachtige Nederlanders die geboren zijn uit Nederlanders daar of elders op de wereld geboren, het zogenaamde geboorterecht. Alle in deze landen woonachtige Nederlanders hebben stemrecht voor de Nederlandse Tweede Kamer, waar ook woonachtig op de wereld.
De landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben in het verleden middels een referendum gekozen voor land binnen het Koninkrijk. Binnen dit Koninkrijk kunnen afspraken gemaakt worden over toelaten en uitzetten van Nederlanders behorende tot die individuele landen en ook dit is vastgelegd in het Statuut. Tot nu toe heeft Nederland hiervan nog geen gebruik gemaakt. Dat is wel geprobeerd, en nu weer door Bosman, maar stuit elke keer weer op juridische problemen. Wat is nu het meest simpele: analyseer deze juridische problemen en los ze op.
Waar komt Bosman nu onder meer mee? Met een andere kleur voor het paspoort. Maar Bosman, wat zeg je hier eigenlijk mee: ik bepaal dat de andere landen van het Koninkrijk onafhankelijk worden en dat doe ik door het paspoort een andere kleur te geven. Hij begrijpt daarmee niet dat je daarmee de Nederlandse nationaliteit afpakt! Je probleem zijn de jongeren in Nederland die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en vanwege hun andere cultuur en gebrek aan opleiding waarschijnlijk een grotere kans op slagen hebben in hun eigen land dan in Nederland.
In de Grondwet staat dat we niet zullen discrimineren. Elk land heeft zijn eigen bewoners, voor elk van die bewoners geldt dat als je niet in je eigen onderhoud kunt voorzien dat je dan niet welkom bent in het andere land, van jong tot oud! Er zitten een paar problemen aan dat geboorterecht en die moeten opgelost worden om een eenduidige regeling te kunnen afspreken. Bijvoorbeeld op Curaçao geboren uit Europese Nederlanders die kort woonachtig zijn op Curaçao of anderen kunnen alleen van rechtswege worden toegelaten.
Bosman, neem een welgemeend advies aan van een van rechtswege toegelaten Nederlander die in Hengelo is geboren: stop met deze ingeslagen weg en sla de juiste weg in. Mijn kleur paspoort verandert alleen als Curaçao onafhankelijk wordt en toelaten en uitzetten van Nederlanders binnen het Koninkrijk der Nederlanden doen we op basis van gelijkwaardigheid. Andere staatkundige structuur is zinloos om daar nu na drie jaar nieuw statuut over te beginnen, kom over 20 jaar maar weer terug dan kunnen we daar over verder praten. Aruba is nu 28 jaar verder als land!

Henk Pasman, Curaçao

ADletters logo

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).