De ontvangst van het koninklijk echtpaar heeft bewezen dat wij echt verenigd kunnen zijn.
Beste lezer, sta me toe dat ik jullie allemaal - ‘dushi yu’i Kòrsou’ - uit de grond van mijn hart prijs! Wat kunnen we toch fantastische mensen zijn! Wanneer het ons uitkomt! Wanneer we kunnen scoren! Maar het potentieel om ons te verenigen vanuit de diversiteit van onze cultuur, is een feit dat we telkens weer hebben bewezen; wanneer al die verschillende etnische groepen en al die nationaliteiten die onze gemeenschap vormen, zich met elkaar verenigen en wij allemaal ‘Yu di Kòrsou’ worden!
Ik kon van nabij de emoties op de gezichten van onze mensen zien, mannen en vrouwen, groot en klein. En geloof me, de eenheid en de blijdschap in de aanvaarding van ons koninklijk echtpaar heeft mij diep geraakt. Ik heb mensen met tranen in de ogen gezien. Van nabij kon ik de blijdschap van het koninklijk echtpaar waarnemen, vooral van koningin Máxima, die duidelijk verrast en ontroerd was door de geweldige ontvangst en de wijze waarop wij haar in onze armen hebben gesloten.
Ik moet ook de toewijding prijzen waarop alles werd georganiseerd door de Federatie van Otrobanda, mede geholpen door de Buurtorganisatie van Rif en al de vrijwilligers die gezamenlijk erin geslaagd zijn dit feest tot een onvergetelijke ervaring te maken.
Laten we deze gebeurtenis beschouwen als een voorbeeld van de eenheid in verscheidenheid die onze gemeenschap in staat is te tonen. En laten we hieraan denken wanneer we weer de neiging hebben elkaar te bekritiseren om maar te kritiseren, of vanwege afgunst, om persoonlijke redenen, of vanwege politieke voorkeur, et cetera.
Laten we trachten dit moment van eenheid in ons hart te bewaren, niet alleen als een herinnering, maar als een steun om deze saamhorigheid te blijven tonen. Want het is in deze eenheid dat wij de verborgen krachten van de diversiteit van ons volk tot een eenheid kunnen smeden.
Het is om deze reden dat ik mij speciaal richt tot onze politici, en hun verzoek om het goede voorbeeld te geven; om te trachten deze eenheid te behouden in de politieke diversiteit. Dit is beslist niet tegenstrijdig met elkaar! Integendeel! Want de politicus moet altijd het belang van land en volk dienen. Het is logisch dat partij en persoonlijke belangen ook meespelen. Het is ook logisch dat er verschillen bestaan in de wijze waarop allerlei problemen opgelost moeten worden. Maar deze verschillen mogen nooit en te nimmer op zich zelf staande issues worden, en uitmonden in allerlei verdachtmakingen, elkaar voor rotte vis uitschelden, terwijl men de zaak waar het wel om gaat over het hoofd ziet, namelijk het volk waardig dienen en in hun belang werken. Vooral de politicus dient zich strikt te houden aan regels van goed gedrag, ook en vooral wanneer het gaat om partijgenoten die schromelijk tekort zijn geschoten. Het is de politicus/gezagsdrager die voorop moet lopen en het lichtend voorbeeld moet zijn voor wat betreft vaderlandsliefde en dienstbaarheid jegens het volk. Het is de politicus/gezagsdrager die een afspiegeling moet zijn van de schitterende wijze waarop dit volk, verenigd in hun waardering voor het koninklijk huis, zich heeft gedragen bij de ontvangst van het koninklijk echtpaar.
Laten we trachten dit positivisme in stand te houden, deze eenheid in diversiteit, die wij als volk hebben getoond toen wij het koninklijk echtpaar in onze armen hebben gesloten en hebben bewezen dat wij verenigd kunnen zijn in onze diversiteit van ras & cultuur.
Joseph ‘Jopi’ Hart,
Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).