Beste lezer, we zijn ons er wel van bewust dat we moeilijke tijden meemaken: werkloosheid is met 2.000 personen toegenomen; politici bevechten elkaar; misdaad terroriseert de gemeenschap; de handel schreeuwt om kopers; hotels zijn in problemen; er is geen medewerking en geen synergie tussen degenen die belast zijn met toerisme; het ontwikkelingsplan voor toerisme ligt ergens stof te verzamelen. En zo zullen er meer aspecten zijn die de toekomstige ontwikkeling van ons eiland in de weg staan. Dit kan misschien zo zijn, maar een zekere waarheid is dat de voordelen die Curaçao heeft niet zijn veranderd!
Onze geografische ligging is uitstekend, onze haven is ‘super’, het ontwikkelingspeil van ons volk is beter dan menig land, terwijl onze kennis van en toegankelijkheid tot IT hoger is dan veel landen op het Amerikaans continent.
Dit betekent dat er geen structurele redenen zijn voor het feit dat onze economie aan het kwakkelen is. Derhalve moeten we het wijten aan menselijke factoren: eigen Schuld (dikke bult)!
Voor een gemeenschap die zo verenigd is tijdens carnaval en in de viering van ongeacht welke nationale evenementen, vertonen wij een enorme onenigheid en gebrek aan cohesie wanneer het gaat om het nationaal beleid. Tot overmaat van ramp willen wij niet van anderen leren! Voorbeeld: waarom vragen we ons niet af waarom het toerisme op Aruba wél goed gaat? Waarom zij er wél in slagen hun hotels vol te krijgen? Daar moet toch een reden voor zijn! Toch?
Daarom wil ik de volgende gedachten met u delen, mijn beste. Laten we eens kijken wat we wel kunnen doen om de situatie te redden. Laten we zoeken naar wat ons bindt en niet wat ons verdeelt. Om te beginnen: wij willen allemaal dat het goed gaat met Curaçao, omdat wij daar allen van mee profiteren. Toch? Als we willen dat de zaken goed lopen, moeten we samenwerken. We moeten onze talenten en onze energie samen delen om tot een bevredigend resultaat te komen, waar de hele gemeenschap baat bij heeft.
Dit betekent:
- Dat wij moeten ophouden ongefundeerde kritiek te leveren, en wanneer we kritiek leveren, moeten we met alternatieven komen;
- Dat wij ophouden afgunstig te zijn: prijs degene die iets heeft bereikt en tracht zijn voorbeeld te volgen;
- Niet zoeken wat verdeelt, maar wat bindt, want eenheid maakt macht;
- Niet zitten klagen, maar oplossingen zoeken;
- Niet blijven wachten op de overheid of iemand anders; zoek zelf de oplossing voor het probleem;
- Wanneer je werkloos bent, pas je prioriteiten en onkosten aan en leer met minder genoegen te nemen. Wanneer je gedwongen wordt de broekriem aan te halen, leer je hoe met minder te overleven. Je kunt zelfs gewicht verliezen en gezonder leven! Ga studeren, of zoek een bezigheid die iets oplevert. Je weet nooit hoe dit kan groeien en een groot succes kan worden;
- Niet jeremiëren over misdaad, maar help het probleem op te lossen door informatie door te geven wanneer je een en ander weet;
- U, politicus, zoek synergie opdat het land vooruitgaat en probeer niet te ‘scoren’.
Mijn waarde beste, wanneer ieder van ons zijn verantwoordelijkheid neemt, wanneer ieder van ons bereid is elkaar te helpen, wanneer iedereen zich verenigd voelt met zijn land, verenigd in de liefde voor het vaderland, dan pas zal de last van het negativisme van ons afvallen, en kunnen we onze schouders recht trekken en met opgeheven hoofd lopen, omdat we hebben bewezen dat wij het wel degelijk aankunnen wanneer wij onze plicht doen jegens onszelf en jegens onze naaste.
Want de mens leeft niet alleen op een eilandje, maar in de armen van een gemeenschap.
Met vriendelijke groet,
Joseph ‘Jopi’ Hart, Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).