Hoe de zelfvernietigende mentaliteit uit te roeien 
In dit artikel zal ik enkele maatregelen aanbevelen die kunnen helpen deze zelfvernietigende mentaliteit te verminderen.
De ‘vervuiler’: Waarom zie je geen troep op straat en langs de weg in landen zoals de Verenigde Staten en veel andere landen? Omdat de vervuiler daar een boete krijgt waar hij niet goed van wordt! Maar ook hebben de meeste landen al eeuwen lang de bevolking kunnen opvoeden om zich te gedragen en niet hun eigen nest te bevuilen. Ik stel voor om een gerichte campagne te voeren om ons volk op te voeden om zich niet als een vervuiler te gedragen. Ook moeten er meer vuilnisbakken op de openbare weg zijn om je afval in te deponeren. Plaats verborgen camera’s op zoveel mogelijk plekken en verander deze plaatsen regelmatig om de vervuilers te betrappen. En geef hen dan een flinke boete!
Onverantwoordelijke automobilisten: Hetzelfde recept: camera’s en nog meer camera’s! Neem hun auto’s in beslag voor een bepaalde periode en leg hen een boete op waar ze niet goed van worden. Voor elke overtreding moet er een strafmaatregel zijn. Het agressieve en onverantwoordelijk rijgedrag is niet meer te pruimen!
De luie werknemer: Onze wetten moeten aangepast worden om zo’n werknemer gemakkelijker te ontslaan, zolang er voldoende bewijsmateriaal is en de werkgever reeds twee waarschuwingen heeft gegeven.
De corrupte ambtenaar: Meteen naar huis sturen, zonder betaling van het maandsalaris waar hij/zij recht op zou hebben in overeenstemming met het aantal dienstjaren. Maar corruptie is crimineel gedrag!
Politieke voortrekkerij: Een politicus mag niemand een baan aanbieden als deze persoon niet bevoegd is volgens duidelijk omschreven regels. En om deze gewoonte helemaal de kop in te drukken moet er een onafhankelijk orgaan zijn dat alle kandidaten beoordeelt die voor een functie hebben gesolliciteerd. De leden van dit orgaan worden regelmatig vervangen op grond van een regelgeving onder toezicht van het Openbaar Ministerie.
Consistent beleid in de woningbouw: Er bestaan duidelijke plannen waar en wat voor soort woningen gebouwd moeten worden, volgens duidelijk omschreven regels. Er mag niet afgeweken worden van deze regels. Nogmaals: een juridische organisatie moet met het toezicht belast worden. De wijken moeten geholpen worden om tot hun eigen wijkorganisatie te komen, die in het belang van de bewoners functioneert.
Populistische beslissingen: Een politicus, een gezagsdrager, moet verantwoording dragen voor genomen beslissingen. Indien parlementaire controle niet voldoet, moet het volk de mogelijkheid krijgen om in te grijpen om via het OM een onderzoek te laten doen. Dit is precies wat ‘Akshon Sivil’ heeft geïntroduceerd. Dit initiatief verdient een juridische basis, waardoor het volk op legale wijze actie kan ondernemen wanneer gezagsdragers verdacht worden van corruptie.
Halve dag school: Deze beslissing is reeds meer dan 40 jaar van kracht en niet gemakkelijk te wijzigen. Leerkrachten zijn eraan gewend en velen hebben bijbaantjes in de namiddag. De ouders zijn wel voorstanders van hele dag school, zeker eenoudergezinnen. Maar afgezien hiervan is de hele dag school noodzakelijk om het kind maximale vorming te geven onder professionele begeleiding. Het kind heeft veel meer vorming nodig om goed voorbereid te zijn voor deze moderne wereld. Het moet een ‘totale vorming’ krijgen, waarbij aandacht wordt gegeven aan emotionele, sociaalculturele vorming en communicatieve vaardigheden. Het kind moet gestimuleerd worden zijn innovatieve gaven te ontwikkelen, want dit zijn de eisen die de toekomst van de mens eist om te kunnen overleven.
Wij lopen achter! Als we geen actie nemen zal deze achterstand onze ondergang worden.
Joseph ‘Jopi’ Hart, Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).