Het feit dat de vader van Miss Curaçao 2013 is aangehouden voor drugshandel, schept kennelijk een moeilijke situatie voor haar deelname aan de komende Miss Universe-verkiezing in Rusland. Is het raadzaam om haar toch naar de verkiezing af te vaardigen of beter om een vervanger te zenden?
Ik wil hierbij de volgende gedachtegang plaatsen.
Ten eerste: zij is uiteindelijk de gekozen Miss Curaçao en ongetwijfeld is op haar gedrag niets aan te merken. Dus is zij de kandidate die moet worden uitgezonden.
Ten tweede: Iedere volwassen burger is toch verantwoordelijk voor zijn eigen acties. De dame is dus niet verantwoordelijk voor de fouten van haar vader, die overigens vooralsnog slechts als verdachte wordt aangemerkt. Ook uit dit hoofde dus geen reden om haar deelname af te breken.
Ten derde en wat betreft de illegale drugshandel heb ik de volgende (bijna) ideologische opmerkingen. Waarom wordt er steeds gekeken naar de aanbodzijde van de markt. Mijns inziens wordt de internationale illegale drugshandel eerder door de onbezonnen grote vraag in de rijkste landen van de wereld – Amerika en West-Europa – geschapen. Maar aan dit gigantisch probleem wordt zo goed als geen aandacht besteed.
Ten vierde: waarom wordt de behandeling van de drugshandel – het feit dat de drugshandel als illegaal wordt gedefinieerd – steeds door de rijke landen, met name Amerika gedefinieerd. Mijns inziens moet dit probleem op de tafel van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties worden gelegd, zodat alle pro’s en contra’s de revue gaan passeren en er een resolutie wordt aangenomen, die de zienswijze van de meerderheid van de landen vertegenwoordigt. Mocht het dan geschieden, dat de gedragswijze ten aanzien van de drugs er een wordt tot legalisering van de handel, dan moet ook Amerika zich hierbij neerleggen.
Ten vijfde, het bovenstaande, omdat Amerika en West-Europa wel op legale wijze haar drugs (alcohol en geneesmiddelen) mag exporteren.
Ten zesde ook al omdat de legalisering van de drugs de kwaliteit van het geboden zal verbeteren en de misdadige omgeving zal elimineren. Waarbij ook de overheid goed van deze nieuwe constructie zal profiteren door middel van belastingheffing. Het overschot van de nieuwe bedrijfssector (de verslaafden) kan hierdoor veel doelmatiger worden opgevangen dan nu, omdat er veel geld aanwezig is vergeleken met de armzalige situatie waarop de hulpverlening aan de drugsverslaafden nu plaats vindt.
Ik zou op grond van deze analyse de Miss Curaçao gewoon afvaardigen, echter wel met een gedegen voorbereiding op dit gebied, zodat zij op grond van de eventuele vragen of uit eigen initiatief hierover een goede mening zal kunnen ventileren. Uiteraard in acht nemende hetgeen ik hierbij naar voren heb gebracht.
Hitzig Bazur, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).