De Landsverordening aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (LAM) legt de verplichting op aan iedereen die met een motorvoertuig de weg op gaat om zich tegen de wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren. Zo af en toe wordt hierop gecontroleerd door de politie. Ook ben je verplicht een geldige verzekering te tonen bij het betalen van de wegenbelasting. Toch is het systeem allesbehalve waterdicht. Onverzekerde weggebruikers nemen bewust een risico en zijn een gevaar op de weg. Word je door een onverzekerde bestuurder aangereden dan heb je pech. Meestal is er bij deze schuldige ook niet veel te halen en draai je zelf voor de schade op. De verdere gevolgen voor de onverzekerde bestuurder zijn nihil, de politie doet niets. Dat blijft een probleem zolang de overheid niet zorgt voor een gesloten systeem van verplichte verzekering, wat echt niet zo moeilijk is. Het in de LAM genoemde waarborgfonds, bedoeld voor de gevallen waarbij de schuldige partij onverzekerd is, werd nooit op poten gezet. Wel bieden verzekeraars dekking tegen het risico door een onverzekerde aangereden te worden maar dat kost premie.
Ook de weggebruiker die zijn of haar auto wel voor aansprakelijkheid verzekerd heeft loopt een risico. De verplichte minimum verzekerde som bedraagt volgens de Curaçaose wet namelijk slechts  90.000 gulden per gebeurtenis. Ter vergelijk, het minimale bedrag in Nederland is sinds 1 januari 2012 13 miljoen per gebeurtenis. Overigens bieden de meeste Curaçaose verzekeraars vrijwillig verzekeringen aan van 150.000 gulden. Voor de duidelijkheid, dat betekent dus dat de verzekeraar per gebeurtenis nooit meer uitkeert dan 150.000 gulden! Maar volgens de wet is degene die schuld heeft aan de schade volledig aansprakelijk en verplicht om alles te vergoeden. Hoewel de wetgever de hoogte van die aansprakelijkheid zou kunnen beperken is dat niet gebeurd. Ook casco (allrisk) verzekeringen hebben standaard 150.000 gulden als maximum voor de wettelijke aansprakelijkheid.
Dus wat als je betrokken bent bij een ongeluk en als de schuldige partij wordt aangewezen? Dan ben je aansprakelijk en maak je waarschijnlijk gebruik van je verzekering. Jouw verzekeraar betaalt de schade aan de andere partij tot 150.000 gulden maar geen cent meer. Je kunt zelf aangesproken worden voor het meerdere. Nu lijkt 150.000 gulden een hoop geld, maar als je een medisch specialist in zijn of haar nieuwe Lexus aanrijdt en de wagen is total loss en de specialist ook en diens passagier ook dan is 150.000 gulden echt niet genoeg. Kosten voor materiële schade (Lexus, iPhone, gouden horloge) worden op jou verhaald, maar ook medische kosten (ziekenhuis, operaties), kosten voor revalidatie of hulpmiddelen bij – blijvende - invaliditeit (rolstoel, aanpassingen in de woning), schade door verlies aan inkomsten wegens arbeidsongeschiktheid (en deze specialist verdiende ruim  300.000 gulden per jaar), kosten voor huishoudelijke hulp en voor de immateriële schade (smartengeld). In het gegeven voorbeeld kunnen deze schadeposten oplopen tot in de miljoenen en jij blijft je leven lang betalen. Je huis en andere bezittingen raak je kwijt, je auto was al kapot.
Je kunt, tegen een iets hogere premie, het verzekerd bedrag hoger stellen. Toch zal het merendeel van de weggebruikers dat niet vrijwillig doen. Veel beter zou het daarom zijn als de wetgever haar verantwoordelijkheid zou nemen en de minimale verzekerde som zou aanpassen naar een maatschappelijk verantwoord niveau. Dat behoeft zeker geen grote premiestijging met zich mee te brengen. 99 Procent van de schadegevallen betreft immers bedragen onder 150.000 gulden. Daarnaast moet er een waterdicht verzekeringsstelsel komen zodat het onverzekerd rondrijden tot het verleden gaat behoren.
Rij voorzichtig!
Arend de Winter, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).