‘Curacao wil meer zelfstandigheid bij handhaving milieu’, kopte de Amigoe. Woorden van minister Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur tijdens de Statenvergadering over de Isla op 22 augustus. Hij doelde op meer zelfstandigheid: losser van Nederlandse milieudiensten.
5 September 2013. Het Antilliaans Dagblad bericht, vergezeld van foto’s van lekkende olieabsorberende sokken, over nog steeds aanwezige PdVSA-olie in het binnenwater van Jan Kok. Een gebied dat valt onder het Verdrag van Ramsar, dat de bescherming regelt van watergebieden van internationale betekenis voor watervogels. De kop van het artikel luidt: ‘Jan Kok jaar later nog niet schoon’.
Volstrekt logisch dat streven naar meer zelfstandigheid. Da’s pas beleid! Da’s pas aanpakken!
Hans van Hulst, Curaçao

ADletters logo

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).